Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Rožňava
Životné prostredie
Ernesta Rótha 531/30,
048 01 Rožňava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing.Stanislav Lukáč, CSc.
telefón: +421961736560; +421915726760
e-mail: oszp.rv@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Na katastrálnom odbore OÚ Rožňava z dôvodu ochorenia COVID-19 funguje len podateľňa, a to v obmedzenom režime. Za prípadné spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Životné prostredie

Vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
 • na úseku obalov a odpadov z obalov
 • na úseku odpadového hospodárstva
 • na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • na úseku ochrany prírody a krajiny
 • na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • na úseku verejných vodovodov a kanalizácií
 • Náplň činnosti odboru - podrobný popis (PDF, 226 kB)

   

  Podľa zákona 314/2014 zo 14. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony § 24 ods. 1) Okresný úrad informuje bezodkladne verejnosť prostredníctvom:
  - informačného systému rezortu MŽP SR (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA).