Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Rožňava / Životné prostredie

Okresný úrad Rožňava
Životné prostredie
Ernesta Rótha 531/30,
048 01 Rožňava

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Bc. Marek Petro, poverený zastupovaním vedúceho odboru
telefón: +421961736563; povodne +421917450757
e-mail: TA.13G4@1L.DJAF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie

  • na úseku obalov a odpadov z obalov
  • na úseku odpadového hospodárstva
  • na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • na úseku ochrany prírody a krajiny
  • na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • na úseku verejných vodovodov a kanalizácií

Náplň činnosti odboru - podrobný popis

 

Podľa zákona 314/2014 zo 14. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony § 24 ods. 1) Okresný úrad informuje bezodkladne verejnosť prostredníctvom:
- informačného systému rezortu MŽP SR (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA).