Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Gelnica / Pozemky a lesy

Okresný úrad Gelnica
Pozemky a lesy
Hlavná 1,
056 01 Gelnica

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Činnosť na Klientskom centre v Gelnici vykonáva pracovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves.
Prehľad činností odboru je zverejnený  v časti 11, v Operatívnych pokynoch pre okresné úrady v  (PDF, 2 MB)čiastke 11/2021 (PDF, 2 MB)

 • vykonávanie pozemkových úprav,
 • rozhodovanie v správnom konaní o pozemkových úpravách,
 • zabezpečovanie vypracovania úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a  vykonania schváleného projektu pozemkových úprav,
 • predkladanie podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
 • zabezpečovanie práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 • vydávanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, 
 • rozhodovanie v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,   
 • vedenie registra združení účastníkov pozemkových úprav,
 • zabezpečovanie poradenskej a informačnej činnosti k reštitučným konaniam, záhradkovým  osadám,
 • podateľňa lesného odboru,
 • poradenská a informačná činnosť k vyňatiu pozemkov z lesného pôdneho fondu, lesného reprodukčného materiálu, poľovníctva  a pozemkových spoločenstiev

 Kontakty:

Bc. Blanka Hupková
0961 579 445
TA.13G4@S1FTDHU.ST3SR2@