Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Gelnica / Kataster

Okresný úrad Gelnica
Kataster
Hlavná 1,
056 01 Gelnica

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Gabriela Oravcová
telefón: 053/2818 200

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster

Katastrálny odbor

Prehľad činností odboru je zverejnený  v časti 12, v Operatívnych pokynoch pre okresné úrady v čiastke 11/2021 (PDF, 2 MB)

  • podateľňa, prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
  • výdaj výpisu z listu vlastníctva,
  • výdaj kópie z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
  • poskytnutie údajov o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (BPEJ),
  • identifikácia parciel (písomná, grafická),
  • výdaj kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,
  • výdaj kópie listu vlastníctva, kópia pozemkovoknižnej vložky,
  • výdaj kópie geometrického plánu,
  • poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
  • poskytovanie údajov pre geodetov

Kontakty :

Ing. Gabriela Oravcová
vedúca odboru

053/2818 200
TA.EAYPFYITA@S1FQ1SLF.SRYGL2SI@

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam :

 

Ing. Jana Holotňáková
vedúca oddlenia
053/2818 201
jana.holotnakova
@skgeodesy.sk

 

Kristína Wolfová
053/2818 216
kristina.wolfova
@skgeodesy.sk

Iveta Grossová
053/2818 208
TA.EAYPFYITA@S1FAAFLI.SKY1G@

Mgr. Emília Miženková
053/2818 214
TA.EAYPFYITA@vS1FT3YJG4.SGRG4Y@

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií :

 

Ing. Anna Hricková Jusková
vedúca oddlenia
053/2818 210
TA.EAYPFYITA@S1FTAHZ.S33S@

Emília Miženková
053/2818 215
TA.EAYPFYITA@S1FT3YJG4.SGRG4Y@

Bc. Zuzana Ujházyová
053/2818 217
TA.EAYPFYITA@S1FEJSUZH.S3SJHJ@

Ing. Simona Lišková
053/2818 218
TA.EAYPFYITA@S1FTAGR.S3F4GA@