Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Gelnica / Kataster

Aktuality | Úradná tabuľa | Dokumenty na stiahnutie | Kontakty

Okresný úrad Gelnica
Kataster
Hlavná 1,
056 01 Gelnica

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Gabriela Oravcová
telefón: 053/2818 200

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Kataster / Úradná tabuľa

Okresný úrad Gelnica, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a), § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Gelnica, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.