Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Gelnica / Živnostenské podnikanie

Okresný úrad Gelnica
Živnostenské podnikanie
Hlavná 1,
056 01 Gelnica

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Činnosť na Klientskom centre v Gelnici vykonáva pracovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves.

Prehľad činností odboru je zverejnený  v časti 4, v Operatívnych pokynoch pre okresné úrady v  (PDF, 2 MB)čiastke 11/2021 (PDF, 2 MB)

 • prijem ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenských oprávnení,
 • prijem oznámenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • prijem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri, údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • prijem oznámenia o ukončení podnikania,
 • prijem oznámenia o zániku osvedčeného živnostenských oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prijem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • prijem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • prijem údajov potrebných na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijem údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • výdaj hotových dokumentov podľa obsahu prijatého podania,
 • výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • výdaj prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • výdaj potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • výdaj výpisu z obchodného registra (výstup z informačného systému obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby),
 • pridelenie identifikačného čísla (IČO),
 • poskytnutie informácií o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytnutie poradenskej a informačnej činnosti na úseku živnostenského podnikania


Kontakty:

Ing. Iveta Geletková
0961 745 717
iveta.geletkova@minv.sk

Ing. Viera Sedláková
0961 745 716
TA.13G4@S1FTSRPYA.SLYG1@