Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Piešťany / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Piešťany
Doprava a pozemné komunikácie
Krajinská cesta 5053/13,
921 25 Piešťany

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Tomáš Polák
telefón: +421 33 7330 460
fax: +421 33 7353 303
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

Základné úlohy odboru:

  • konania týkajúce sa ciest II. a III. triedy (vrátane zvláštneho užívanie ciest: rozkopávky, športové podujatia a iné)
  • povolenia týkajúce sa ciest II. a III. triedy (vrátane zvláštneho užívanie ciest: rozkopávky, športové podujatia a iné)
  • konania týkajúce sa uznania schválenia/uznania TS EU jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného/tretieho štátu
  • konania týkajúce sa prestavby vozidla, schválenie jednotlivo dokončeného vozidla, jednotlivo vyrobeného vozidla
  • konania týkajúce sa opätovného schválenia vozidla, vnútroštátneho schválenia JDV s obmedzenou prevádzkou
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene alebo doplnení technického osvedčenia vozidla (napr. LPG, oprava údajov)

Platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly počas krízového obdobia predĺžená o 3 mesiace

Prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol znovelizovaný zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol doplnený o § 170b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

§ 170b ods. 3 a 4 ustanovuje, že platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace a tiež že platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov vozidiel, že predlženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrole a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke (stanovisko Českej republiky).

 

Dôležitý oznam: 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

Dôležité upozornenia Ministerstva dopravy a výstavby Slevenskej republiky – COVID 19