Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Piešťany
Krajinská cesta 5053/13,
921 25 Piešťany

Prednosta
Ing. Roman Súcky
telefón: +421 33 7353 301
fax: +421 33 7353 303
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Z dôvodu ochrany života a zdravia je povolený vstup do vnútorných priestorov okresného úradu osobám s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre a po preukázaní sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.

Úradná tabuľa

Správne konania / Životné prostredie
3. 12. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín a krov, ktoré sú súčasťou lesoparku v lokalite „Červená veža“ – k. ú. Banka (161,5 kB) pdf
24. 11. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – krovitých porastov o plošnej výmere 3000 m2 – k.ú. Piešťany (161,0 kB) pdf
24. 11. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub 1 ks dreviny (vŕby) a krov – k. ú. Drahovce (161,6 kB) pdf
24. 11. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v CHKO Malé Karpaty, v k. ú. Prašník (162,8 kB) pdf
24. 11. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub 1 ks dreviny (smrek) – k. ú. Banka (161,9 kB) pdf
24. 11. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – 10 ks topoľov v k. ú. Veľké Orvište (161,5 kB) pdf
9. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť - „Technická vybavenosť na časti parcely č. 1229/72 k. ú. Veselé“ (218,2 kB) pdf
14. 10. 2020 | Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - 4 ks topoľov čiernych - k. ú. Drahovce (164,2 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 25.09.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – k. ú. Moravany nad Váhom. (163,3 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 07.09.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – k. ú. Borovce (164,1 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 24.09.2020 - Oznámenie o výrube drevín I SVP (450,9 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 24.09.2020 - Oznámenie o výrube drevín II SVP (433,8 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 24.09.2020 - Oznámenie o výrube drevín III SVP (446,4 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 24.09.2020 - Oznámenie o výrube drevín IV SVP (559,9 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 24.09.2020 - Oznámenie o výrube drevín V SVP (406,6 kB) pdf
25. 9. 2020 | Zverejnené 24.09.2020 - Oznámenie o výrube drevín VI SVP (553,5 kB) pdf
Správne konania / Doprava a pozemné komunikácie
30. 11. 2020 | Oznámenie o vybavení podnetu na preskúmanie stavebného povolenia mimo odvolacieho konania - „Inžinierska stavba – Radové RD Vysielač, Bytové domy Vysielač–Veľké Kostoľany, infraštruktúra územia“, stavebné objekty „SO.B1 Komunikácie a spevnené plochy“... (184,4 kB) pdf
11. 11. 2020 | Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv, Bratislava proti rozhodnutiu mesta Piešťany zn. Dopr.1935/7612/48/4/2020 zo dňa 05. 08. 2020. (338,3 kB) pdf
30. 10. 2020 | Upovedomenie o podanom podnete na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a jeho obsahu - Preskúmanie právoplatného stavebného povolenia zn. 1377/2018-Ba/SP. (649,6 kB) pdf
25. 9. 2020 | Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ČS PHM Trebatice“ (137,7 kB) pdf
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Informácie pre verejnosť / Životné prostredie
26. 11. 2020 | Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Piešťany (ZaD č. 12 ÚPN) je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR. (378,3 kB) pdf
Oznámenia / Životné prostredie
14. 10. 2020 | Oznámenie o výrube drevín podla osobitných predpisov-SVP, š.p.-potok Holeška, potok Šípkovec (181,0 kB) pdf
Správne konania / Kataster
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o prerušení konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností podané pod číslom konania V 3324/18. (742,0 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3342/2018, V 3547/2018, V 3382/2018. (1,3 MB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3579/2018. (427,2 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3682/2018. (537,2 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3455/2018. (406,5 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3492/2018. (700,0 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3653/2018. (1,2 MB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3674/2018. (745,8 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3675/2018. (724,3 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3065/2018. (357,6 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3723/2018. (951,1 kB) pdf
25. 9. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3728/2018. (964,3 kB) pdf
25. 9. 2020 | „Oznámenia o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte“ zo dňa 06. 05. 2020. (678,4 kB) pdf