Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2023, streda
 

Plán rozvoja okresu Svidník na roky 2022-2026

2023-06-01 - Zápisnica z rokovania RV NRO SK 30.05.2023 (PDF, 493 kB)

2023-06-01 - Návrh zoznamu projektov plánu rozvoja okresu Svidník na rok 2023 (PDF, 187 kB)

2023-03-07 - Zápisnica z rokovania RV NRO SK 07.03.2023 (PDF, 284 kB)

2023-03-07 - Výzva 2 - OÚ-SK-2023 - nová výzva (PDF, 766 kB)

2023-03-08 - Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (platný od 16.2.2023) - nové! (XLSX, 25 kB)

2023-03-08 - Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný od 16.2.2023) - nové! (DOCX, 38 kB)

2023-03-08 - Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (platný od 16.2.2023) - nové (DOCX, 154 kB)

2023-03-08 - Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (PDF, 1 MB)

-----

2022-09-30 - Zápisnica RV NRO SK 26.09.2022 final (PDF, 423 kB)

2022-09-30 - Návrh zoznamu projektov (PDF, 675 kB)

2022-07-27 - Plán rozvoja NRO Svidník 2022-2026 (PDF, 2 MB)

2022-08-31 - Rámcova zmluva o poskytnutí RP s prílohami 1 a 2 (PDF, 719 kB)

2022-08-31 - Príloha č.3 k zmluve o poskytnutí RP (PDF, 291 kB)

2022-08-31 - Žiadosť o platbu (XLSX, 57 kB)

2022-08-22 - Zapisnica  z rokovania RV NRO SK (PDF, 361 kB)

2022-08-23 - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku NRO Svidnik (PDF, 496 kB)

2022-08-23 - Príloha č.1 Žiadosť o poskytnutie RP 2022 (PDF, 530 kB)

2022-08-23 - Príloha č.2 Hodnotiaci hárok 2022 (XLSX, 25 kB)

2022-08-23 - Príloha č.3 Kontrolný list 2022 (PDF, 385 kB)

2022-08-23 - Príloha č.4 Zoznam merateľných ukazov. projektov 2022 (PDF, 290 kB)

2022-08-23 - Príloha č.5 Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti ll dm_18_2021 v zneni dodatku č.1 (PDF, 910 kB)

2022-08-23 - Príloha č.6 Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov 1 a 2 (PDF, 2 MB)

2022-08-23 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o RP (PDF, 252 kB)

2022-08-23 - Návod ako postupovať pri žiadosti o RP (PDF, 291 kB)

2022-08-23 - Návod na podanie cez UPVS pre RP (PPTX, 786 kB)

2022-08-23 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o RP (PDF, 183 kB)

2022-08-23 - Čestné vyhlásenie - spolufinancovanie (PDF, 184 kB)

2022-08-23 - Vyhlásenie žiadateľa o min. pomoc v sektore poľnohospodárstva (PDF, 448 kB)

2022-09-12 - Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc - podnikatelia (DOCX, 60 kB)

2022-08-23 - Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP (PDF, 691 kB)

2022-08-23 - Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 80 kB)

2022-06-20 - Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Svidník (PDF, 534 kB)

2022-03-30 - Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 353 kB)

2022-03-30 - Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za sociálnu oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 353 kB)

2022-03-30 - Oznámenie o výsledku volieb zástupcu obcí a miest patriacich do NRO Svidník za člena RV NRO Svidník (PDF, 334 kB)

2022-03-30 - Rozhodnutie zriadenia RV NRO Svidník (PDF, 990 kB)

2022-03-30 - Zápisnica z volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 1 MB)

2022-03-30 - Zápisnica z volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Svidník za sociálnu oblasť za člena RV NRO Svidník (PDF, 1 MB)

2022-03-30 - Zápisnica z volieb zástupcu obcí a miest patriacich do NRO Svidník za člena RV NRO Svidník (PDF, 888 kB)

2022-03-03 - Štatút riadiaceho výboru Svidník február 2022 (PDF, 350 kB)