Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2020, nedeľa
 

Projekt pozemkových úprav k.ú. Vyšné Ružbachy

Projekt pozemkových úprav k.ú. Vyšné Ružbachy

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o zápise Projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (292,9 kB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (6,7 MB) pdf
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode PPÚ v k.ú. Vyšné Ružbachy (4,5 MB) pdf
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (2,5 MB) pdf
Verejná vyhláška- Zverejnenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (646,9 kB) pdf
Potvrdenie platnosti (schválenie) ZUNP (4,1 MB) pdf
Grafická časť ZUNP (1,4 MB) pdf
Textová časť ZUNP (323,7 kB) pdf
Verejná vyhláška- Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Vyšné Ružbachy (716,4 kB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie VZFUÚ (2,4 MB) pdf
Grafická časť VZFUÚ (1,9 MB) pdf
Textová časť VZFUÚ (1,1 MB) pdf
Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Vyšné Ružbachy (632,9 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Vyšné Ružbachy (2,2 MB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Vyšné Ružbachy (1,1 MB) pdf
Register združení účastníkov pozemkových úprav (540,9 kB) pdf
Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav vo Vyšných Ružbachoch (2,0 MB) pdf
Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (453,9 kB) pdf
Nariadenie vykonania pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (1,9 MB) pdf
Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy (644,4 kB) pdf