Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o zápise projektu pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (268,8 kB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (5,0 MB) pdf
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode PPÚ v k.ú. Podolínec (3,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (2,5 MB) pdf
Verejná vyhláška- Zverejnenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (609,8 kB) pdf
Schválenie ( platnosť) ZUNP (4,0 MB) pdf
Grafická časť ZUNP (861,2 kB) pdf
Textová časť ZUNP (523,1 kB) pdf
Verejná vyhláška- Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Podolínec (4,0 MB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie VZFUÚ (2,7 MB) pdf
Grafická časť VZFUÚ (5,1 MB) pdf
Textová časť VZFUÚ (9,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Podolínec (689,2 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Podolínec (1,9 MB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Podolínec (1,0 MB) pdf
Register združení účastníkov pozemkových úprav (823,6 kB) pdf
Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v Podolínci (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Zvolanie ustanovujúce zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o zmene určenia pozemkov vyňatých z obvodu pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (1,0 MB) pdf
Nariadenie vykonania pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (2,4 MB) pdf
Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Podolínec (760,9 kB) pdf