Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o zápise projektu pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (400,1 kB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (6,0 MB) pdf
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode projektu pozemkovych úprav v k.ú. Plaveč (6,2 MB) pdf
Nariadenie vykonania PPÚ k.ú. Plaveč - verejná vyhláška (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (3,0 MB) pdf
Verejná vyhláška- Zverejnenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (646,7 kB) pdf
Platné zásady na umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Plaveč (3,6 MB) pdf
Potvrdenie platnosti( schválenie) ZUNP (751,1 kB) pdf
Grafická časť ZUNP (1,4 MB) pdf
Textová časť ZUNP (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška- Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Plaveč (760,5 kB) pdf
Rozhodnutie- Schválenie VZFUÚ (2,5 MB) pdf
Grafická časť VZFUÚ (6,1 MB) pdf
Textová časť VZFUÚ (1,7 MB) pdf
Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Plaveč (616,5 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Plaveč (2,1 MB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Plaveč (953,3 kB) pdf
Register združení účastníkov pozemkových úprav (531,0 kB) pdf
Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v Plavči (1,7 MB) pdf
Verejná vyhláška- Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (1,1 MB) pdf
Nariadenie vykonania pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (2,5 MB) pdf
Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Plaveč (542,7 kB) pdf