Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2023, štvrtok
 

Protikorupčná linka

Okresný úrad Žarnovica poskytuje verejnosti v rámci boja proti korupcii možnosť oznámiť podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa prostredníctvom protikorupčnej linky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Protikorupčná linka slúži výlučne na oznamovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov Okresného úradu.

Oznámenie môžete vykonať elektronicky na e-mailovej adrese:  prednosta.TA.13G4@QJ@ 

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností/petícií/oznámení v zmysle osobitných predpisov a  ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní. Okresný úrad  sa bude zaoberať výlučne oznámeniami, ktoré možno hodnoverne prešetriť, to znamená, že bude obsahovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol, je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Okresný úrad sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými oznámeniami alebo sťažnosťami, ktoré smerujú proti iným orgánom verejnej správy. Oznámenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie, nebudú zaznamenané. V prípade uvedenia kontaktných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail Okresný úrad  informuje o výsledku prešetrenia oznámenia. Okresný úrad nebude anonymným podnetom prikladať plnú vážnosť a v prípade neuvedenia úplných informácií sa nimi nebude zaoberať. 

Mgr. Drahomír Vaculčiak, prednosta okresného úradu

  • kontakt na úrad vlády slovenskej republiky - sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu odbor prevencie korupcie