Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Protikorupčná linka

Okresný úrad Poltár  poskytuje verejnosti v rámci boja proti korupcii možnosť oznámiť podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa prostredníctvom protikorupčnej linky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Protikorupčná linka slúži výlučne na oznamovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov Okresného úradu.

Oznámenie môžete vykonať elektronicky na e-mailovej adrese: TA.13G4@KDHF.SGQDHLFT@ , zodpovedný zamestnanec – Račková Silvia.

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností/petícií/oznámení v zmysle osobitných predpisov a  ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní.

Okresný úrad  sa bude zaoberať výlučne oznámeniami, ktoré možno hodnoverne prešetriť, to znamená, že bude obsahovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol, je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.

Okresný úrad sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými oznámeniami alebo sťažnosťami, ktoré smerujú proti iným orgánom verejnej správy.

Oznámenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie, nebudú zaznamenané.

V prípade uvedenia kontaktných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail Okresný úrad  informuje o výsledku prešetrenia oznámenia.

Okresný úrad nebude anonymným podnetom prikladať plnú vážnosť a v prípade neuvedenia úplných informácií sa nimi nebude zaoberať. 

 

                                                                                                                                                       Ing. Ján Šimonek

                                                                                                                                                            prednosta