Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu okresu Revúca ako súčasť destinácie Gemer (2,6 MB) pdf
Výzva č. 05/OÚRA/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (510,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (nová) - rok 2020 (132,4 kB) docx
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (nová) - rok 2020 (23,8 kB) docx
Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (691,2 kB) pdf
Schéma v znení dodatku č.1 (759,9 kB) pdf
Zápisnica č.14/2020 a č.15/2020 k predloženým aktivitám a prioritným oblastiam AP, ktoré budú zahrnuté vo výzve č.05/OÚRA/2020 a následne k vypracovanému návrhu výzvy (687,1 kB) pdf
Zápisnica č.13/2020 k predloženej Správe k AP za najmenej rozvinutý okres Revúca k 31.12.2020 (253,4 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní "per rollam" k predbežnému Návrhu ročných priorít 2020 (200,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č.4-OÚRA-2020 ku dňu 6.4.2020 (196,6 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č.4-OÚRA-2020 ku dňu 5.3.2020 (426,1 kB) pdf
Výzva č. 04-OÚRA-2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, aktualizácia č.1 zo dňa 18.02.2020 (164,2 kB) pdf
Oznámenie k Výzve č.4-OÚRA-2020 (89,4 kB) pdf
Výzva č. 04-OÚRA-2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (234,3 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - rok 2020 (80,3 kB) docx
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti - rok 2020 (80,0 kB) xlsx
Schválené PRIORITY 2020 Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 28.10.2019 (201,6 kB) pdf
Zápisnice č. 11/2019 zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Revúca (78,4 kB) pdf
REGISTER doručených žiadostí o poskytnutie RP z dňa 18.9.2019 (206,1 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP-2019_08 (203,3 kB) pdf
Výzva č. 03-OÚRA-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (163,8 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - rok 2019 (80,3 kB) docx
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti - rok 2019 (80,0 kB) xlsx
Výzva č. 01-OÚRA-2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (163,5 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP (199,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP - aktualizácia č.1 zo dňa 27.09.2018 (50,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP - aktualizácia č.2 zo dňa 24.10.2018 (204,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (76,9 kB) docx
Zápisnica o hlasovaní č. 01-2018 (76,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 01-2018 (162,8 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 01-2018 (49,5 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 02-2018 (79,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 02-2018 (272,2 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 02-2018 (51,2 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 03-2018 (71,7 kB) pdf
- žiadosť o RP 03-2018 (352,7 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 03-2018 (84,2 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 04-2018 (70,5 kB) pdf
- žiadosť o RP 04-2018 (422,8 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 04-2018 (44,2 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 05-2018 (73,9 kB) pdf
- žiadosť o RP 05-2018 (276,6 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 05-2018 (47,6 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 06-2018 (77,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 06-2018 (344,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 07-2018 (70,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 07-2018 (254,0 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 07-2018 (56,5 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 08-2018 (76,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 09-2018 (77,3 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 10-2018 (155,9 kB) pdf
Výzva č. 02-OÚRA-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (162,8 kB) pdf
Register prijatých žiadostí o RP na základe výzvy č. 2. (202,8 kB) pdf
Register prijatých žiadostí o RP na základe výzvy č. 2. - aktualizácia č. 1 zo dňa 12.04.2019 (206,1 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]