Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Regionálny rozvoj okresu Rimavská Sobota

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci  |  Regionálny rozvoj okresu Rimavská Sobota

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota v znení Dodatku č. 2

 

dokumenty na stiahnutie:

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Register doručených žiadostí k výzve č. 03-OURS-2019, zverejnené dňa 1.10.2019 (144,9 kB) pdf
Výzva č. 01-OÚRS-2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (396,0 kB) pdf
Výzva č. 01-OÚRS-2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - 1. aktualizácia zo dňa 13.09.2018 (391,8 kB) pdf
Oznámenie o predĺžení termínu na podanie žiadostí v rámci výzvy č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 (31,9 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 (125,2 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 - aktualizácia č. 1 zo dňa 25.9.2018 (130,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 - aktualizácia č. 2 zo dňa 24.10.2018 (134,1 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 - aktualizácia č. 3 zo dňa 19.11.2018 (137,6 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 – aktualizácia č. 4 zo dňa 21.12.2018 (137,6 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (76,9 kB) docx
Zápisnica o hlasovaní č. 01-2018 (149,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 02-2018 (152,9 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 03-2018 (258,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 04-2018 (103,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 05-2018 (153,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 06-2018 (148,3 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 07-2018 (147,6 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 08-2018 (114,9 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 30.08.2018 (149,0 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 26.09.2018 (263,9 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 28.11.2018 (228,1 kB) pdf
Výzva č. 02-OÚRS-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (468,0 kB) pdf
Výzva č. 02-OÚRS-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - 1. aktualizácia zo dňa 11.03.2019 (468,7 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - 2019 (661,6 kB) rtf
Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (691,2 kB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (1,6 MB) pdf
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (71,6 kB) xlsx
Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma DE MINIMIS) v znení dodatku č.1 (759,9 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 (138,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 1. aktualizácia zo dňa 10.4.2019 (143,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 2. aktualizácia zo dňa 3.5.2019 (147,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 3. aktualizácia zo dňa 19.7.2019 (150,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 4. aktualizácia zo dňa 30.7.2019 (157,2 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 24.04.2019 (232,7 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]