Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Sadzobník správnych poplatkov

Registratúrny poriadok   |  Pracoviská  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Vybavené petície
 

 SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-145