Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

     Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

1. V súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení sa uvádza sadzobník úhrad vo výške materiálových nákladov na zhotovenie kópie informácie, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie žiadateľovi:

NÁKLAD

Výška úhrady

Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4  

0,021 €

Vyhotovenie jedného obojstranného listu formátu A4

0,031 €

Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3

0,041 €

Vyhotovenie jedného obojstranného listu formátu A3

0,061 €

CD 1 ks

1,65 €

Obálka formátu A4

0,08 €

Obálka formátu A5

0.05 €

Obálka formátu A6

0,03 €

Poštovné

podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Úrad stanoví celkovú finančnú úhradu nákladov súčtom jednotlivých nákladov. Okresný úrad Michalovce bude požadovať úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií, ak ich výška presahuje 6,63 € pri súčte položiek uvedených v sadzobníku.

        Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím, ktorá pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, znáša okresný úrad.

3. Žiadateľ uhradí náklady, ktoré úradu vzniknú sprístupnením informácií nasledovným spôsobom: 

  • poštovou poukážkou
  • bezhotovostným prevodom na účet: 7000179882/8180 vedený v Štátnej pokladnici, pri platobnom styku so zahraničím sa používa IBAN SK0581800000007000179882, variabilný symbol: 530, poznámka: poplatok za poskytnutie informácií  
  • platbou v hotovosti do pokladne okresného úradu.