Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať na adrese:

Okresný úrad Humenné, Kukorelliho1, 066 01 Humenné

Telefón :  +421 57 7704201

Fax :       +421 57 7881401

E-mail:    katarina.bacovcinova@minv.sk

Centrálnu evidenciu žiadostí vedie: Odbor organizačný OÚ Humenné
Kontaktná osoba : Katarína Bačovčinová, 1.poschodie, kanc. č. 53

 

Informáciu je možno podať :
·  písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky
   vykonateľným spôsobom v pracovných dňoch v čase stránkových hodín

Spôsoby poskytnutia informácie :
Informácie sa poskytujú na základe žiadosti

  • ústne
  • písomne
  • telefonicky
  • faxom
  • elektronickou poštou