Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať na adrese:

Okresný úrad Humenné, Kukorelliho1, 066 01 Humenné

Telefón :  +421 57 7704 201

Fax :       +421 57 7881 401

E-mail:    TA.13G4@S1F3GQ1FQS2.S3GLSKST@

Centrálnu evidenciu žiadostí vedie: organizačný odbor OÚ Humenné
Kontaktná osoba : Mgr. Katarína Bačovčinová, 1.poschodie, kanc. č. 53

 

Informáciu je možno podať :
·  písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky
   vykonateľným spôsobom v pracovných dňoch v čase stránkových hodín

Spôsoby poskytnutia informácie :
Informácie sa poskytujú na základe žiadosti

  • ústne
  • písomne
  • telefonicky
  • faxom
  • elektronickou poštou