Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné  osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Z  Vašej žiadosti o informácie adresovanej Okresnému úradu Banská Štiavnica musí byť  zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné  meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť  týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne,  e-mailom.../.

Ak Vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás  na jej doplnenie.