Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

Okresný úrad Považská Bystrica je orgánom miestnej štátnej správy v Trenčianskom kraji. Vznikol dňa 01.10.2013 v zmysle zákona č.180/2013 (PDF, 124 kB) Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.