Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Správne konanie a priestupky

  • č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
  • č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • č. 411/2006 Z.z  vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku.