Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Štátna ochrana prírody a krajiny

Vzory žiadostí

Zákon č. 543_2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (PDF, 1 MB)

Vyhláška MŽP SR č. 170_2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543_2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 8 MB)

OPAK_Žiadosť o súhlas - oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce (RTF, 43 kB)

OPAK_Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. k) - k vydaniu súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok, atď.. (RTF, 58 kB)

OPAK_Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 - k vydaniu  územného rozhodnutia, stavebného povolenia (RTF, 57 kB)

OPAK_Vzdanie sa odvolania - PO - tlačivo (DOCX, 14 kB)

OPAK_Vzdanie sa odvolania - FO - tlačivo (DOC, 27 kB)

OPAK_Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny podľa § 17 vyhl. 170_2021 (RTF, 72 kB)

OPAK_Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. s) - k vydaniu rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plenia funkcií, atď.. (RTF, 57 kB)

OPAK_Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 - k vydaniu územného rozhodnutia (RTF, 57 kB)

OPAK_Žiadosť o súhlas - súhlasy na činnosti v krajine (RTF, 42 kB)

OPAK_Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 - k vydaniu  stavebného povolenia (RTF, 57 kB)

OPAK_Dôvody, kedy sa nevydáva záväzné stanovisko podľa § 9 (DOCX, 37 kB)

OPAK_Žiadosť o poskytnutie náhrady skody spôsobenej chráneným živočíchom (RTF, 68 kB)

OPAK_Žiadosť o súhlas - zásah do biotopu (RTF, 47 kB)

OPAK_Žiadosť o vydanie stanoviska § 9 ods. 2 - Záujmy ochrany prírody a krajiny (RTF, 56 kB)