Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028 – rozpracovanie na podmienky Trenčianskeho kraja

Prevencia kriminality  |  Vojnové hroby  |  Informácie organizačného odboru

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej
republike do roku 2028 a jej rozpracovanie na podmienky Trenčianskeho kraja

V gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality bol spracovaný v poradí už šiesty národný dokument Stratégia prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028
(ďalej len „národná
stratégia“), ktorý definuje prioritný rámec a strategické ciele, ktoré je v tejto oblasti potrebné na národnej úrovni dosiahnuť.

V súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii bude následne
Okresným úradom Trenčín v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii
kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovaný dokument
Krajský program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v Trenčianskom kraji do roku 2028
(ďalej len „krajský program“). Krajský
program bude národnú stratégiu rozvíjať v súlade s potrebami a možnosťami
Trenčianskeho kraja (ďalej len „kraj“). Vychádzať bude z aktuálnych poznatkov
týkajúcich sa jeho obyvateľstva a poznatkov o stave, štruktúre a dynamike
kriminality a inej protispoločenskej činnosti v kraji. Na základe týchto
poznatkov budú identifikované a analyticky vyhodnotené konkrétne riziká
páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a najmä nastavené
opatrenia na ich zníženie.

O postupe prác na krajskom programe a možnostiach zapojenia sa do
procesu jeho prípravy budeme priebežne informovať na tejto stránke.

Aktuálne informácie

September 2022

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028

- vnútrorezortné pripomienkové konanie

Krajský program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Trenčianskom kraji do roku 2028

- dotazníkový prieskum pre samosprávy o prevencii kriminality a zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v roku 2021

Október 2022

Krajský program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Trenčianskom kraji do roku 2028

- ukončenie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre
  samosprávy o prevencii kriminality a zabezpečovaní verejného poriadku
  a bezpečnosti v roku 2021

- identifikácia už existujúcich relevantných výskumov, prieskumov a štatistických údajov
  o demografii, sociálno-ekonomickej situácii, kriminalite a inej protispoločenskej činnosti