Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Výmena jódových tabliet začína 1. augusta
28. 07. 2022

Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 km) sa začne 1. augusta a potrvá do konca roka. Dotkne sa zhruba 224 obcí a miest...

Vláda schválila strategické dokumenty k ochrane a rozvoju archívnictva
13. 07. 2022

Ministerstvo vnútra, zriaďovateľ najväčšej a najdôležitejšej časti archívneho dedičstva Slovenskej republiky uloženého v štátnych archívoch,  pripravuje komplexnú ochranu archívnych dokumentov. Dôvodom je nevyhovujúci stav slovenského archívnictva. Rezort vnútra preto vypracoval...

Na príspevkoch za ubytovanie odídencov z Ukrajiny štát dosiaľ vyplatil 13,2 milióna eur
07. 07. 2022

Piatok 8. júl 2022  je posledný termín, kedy je možné predložiť obecnému či mestskému úradu výkaz o počte nocí v mesiaci jún, počas ktorých ubytovatelia poskytli strechu nad hlavou odídencom z Ukrajiny. Výška príspevku sa zvýšila. Príspevok sa vlastníkom domov a bytov...

Zapojte sa do prípravy novely priestupkového zákona
07. 07. 2022

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a programovým vyhlásením vlády ministerstvo vnútra začalo pripravovať novelu zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novela má priniesť skvalitnenie činnosti správnych orgánov, ktoré prejednávajú a ...

Samosprávy by čoskoro mali dostať na účty prostriedky za činnosti vynaložené počas mimoriadnych situácií
04. 07. 2022

Ide o 54 obcí v pôsobnosti 23 okresných úradov, ktoré počas tohto a predchádzajúceho roka vyhlásili mimoriadnu situáciu v dôsledku 8 mimoriadnych udalostí. Za činnosti pri odstraňovaní následkov  mimoriadnych situácií by ministerstvo vnútra malo samosprávam preplatiť 1 ...

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový lesný odbor oznamuje, že od 18.7.2022 bude vybavovať klientov na pracovisku Púchov na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových spoločenstiev počas úradných hodín každú stredu v týždni.
06. 07. 2022

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz