Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Doplňujúce komunálne voľby počas mimoriadnej situácie

28. 09. 2020

mapa-slovenska_volby

V sobotu 3. októbra 2020 sa uskutočnia doplňujúce komunálne voľby v 48 obciach. Na ich priebehu a organizácii sa odráža aj mimoriadna situácia s COVID opatreniami. Aby v tomto náročnom období boli voľby vykonané zákonným spôsobom, bolo potrebné vysporiadať sa s problémom uplatňovania práva voliť osobám, ktorým bola nariadená izolácia.

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, je prekážkou práva voliť zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. Osoby, ktorým je nariadená domáca izolácia, si tak nebudú môcť uplatniť svoje volebné právo. K týmto osobám nebude môcť byť ani poslaná prenosná volebná schránka.

Z doplňujúcich komunálnych volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov. K volebným schránkam by malo prísť viac ako 32 tisíc voličov v 55 okrskoch. Je nevyhnutné, aby okrskové volebné komisie boli schopné identifikovať voliča s prekážkou práva voliť, a to je možné len v súčinnosti s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Z tohto dôvodu okrskové volebné komisie budú vo volebný deň disponovať zoznamom voličov, v ktorom bude vyznačená prekážka právo voliť  podľa § 4 volebného zákona u voličov, ktorým bola nariadená izolácia.

„Pre volebné komisie budú zriadené telefónne infolinky a volebný deň bude monitorovať spoločne rezort vnútra, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

V záujme ochrany verejného zdravia týmto vyzývame voličov, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a vo volebnej miestnosti boli disciplinovaní a ohľaduplní. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. V prípade nedodržiavania poriadku a opatrení je povinný zjednať nápravu, a ak to nebude možné, je povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušníkom PZ.

Voličovi za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník PZ na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 1000 €.

Veríme, že aj napriek zložitej situácii sa voľby uskutočnia pokojne, plynulo, bez rušivých momentov a dopadov na verejné zdravie.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz