Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2023, nedeľa
 

Erasmus pre národných expertov zamestnaných vo verejnej správe

03. 11. 2015

Odborný tréning národných expertov zamestnaných vo verejnej správe sa uskutočnil v dňoch 20. až 30. októbra 2015 v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu. Slovensko reprezentovali zástupcovia z Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Školenie sa uskutočňuje pravidelne dva až trikrát za rok na základe rozhodnutia Európskej komisie (EK) a v spolupráci s Európskou školou verejnej správy (European School of Administration).

Odborný tréning možno hodnotiť ako vysoko prínosný, jeho cieľom bolo zvýšiť vedomosti a porozumenie zamestnancov verejnej správy členských krajín o fungovaní európskych inštitúcií a rozhodovacích procesov, podporiť administratívnu spoluprácu medzi jednotlivými verejnými správami EÚ a európskymi inštitúciami, ako aj umožniť účastníkom kontakt s úradníkmi EÚ s cieľom prehĺbiť vedomosti o ich činnosti.  Zároveň to bol priestor na výmenu skúseností medzi účastníkmi z rôznych členských štátov.

Erasmus

Prezentácie boli zamerané na témy iniciatívy EK v oblasti ľudských zdrojov, predstavenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Európskej rady a Rady Európskej únie, problematiku rozhodovacích procesov EÚ, regulačné opatrenia a programy pre výkonnosť, predstavenie poradenských orgánov EÚ (Výboru regiónov a Európskeho ekonomického a sociálneho výboru) a tiež na tému ochrany údajov alebo jasnej komunikácie.  Nadväzoval na to praktický prípad, v rámci ktorého účastníci formou simulovanej situácie reprezentovali jednotlivé členské štáty a EK na pracovnom stretnutí Rady EÚ.

Účastníci školenia tiež navštívili inštitúcie EÚ, a to predovšetkým Európsky dvor audítorov, Európsky súdny dvor, ako aj Európsky parlament (EP), pričom sa zúčastnili na jeho plenárnom zasadnutí. Posledné tri dni boli rozdelení do direktoriátov EK, ako aj do rôznych inštitúcií či orgánov EU, kde sa aktívne zúčastnili na každodennej práci zamestnancov.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz