Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch

09. 12. 2020

vkladanie bankoviek do vrecka

Už sedemnásť rokov pripadá na deviaty decembrový deň Medzinárodný deň boja proti korupcii. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku korupčného správania a jeho odstraňovania. Tím protikorupčného koordinátora Ministerstva vnútra SR (pôsobiaceho v rámci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) na tieto skutočnosti upozorňuje rôznymi druhmi aktivít.

Ide o vnútorné vzdelávacie procesy v rámci rezortu, ale aj o činnosť a spoluprácu vonkajšieho charakteru.

Jednou z aktuálnych aktivít je komunikácia s novo menovanými prednostami okresných úradov a spoločná identifikácia možných korupčných rizík. Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR v týchto dňoch realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku. Cieľom prieskumu je identifikácia rizikových oblastí a procesov na danom úseku verejnej správy. Po analýze identifikovaných rizík budú nastavené opatrenia, ktorými sa možné korupčné riziká na konkrétnom úseku eliminujú.

Prvé stretnutie s novomenovanými prednostami v Častej-Papierničke
Foto: Prvé stretnutie s novomenovanými prednostami v Častej-Papierničke

V rezorte vnútra momentálne prebieha prvá fáza prieskumu, ktorej sa zúčastňuje 1 746 zamestnancov z katastrálnych odborov okresných úradov. Zároveň je v štádiu prípravy aj druhá fáza s viac ako 900 ďalšími respondentmi z odborov výstavby a bytovej politiky, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odborov živnostenského podnikania okresných úradov.

V priebehu roka 2021 plánujeme zapojiť do prieskumu respondentov z Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, vzdelávacích a civilných útvarov Ministerstva vnútra SR. Zároveň budeme pokračovať aj v interných aktivitách v rámci adaptačného vzdelávania novoprijatých zamestnancov a vzdelávania súčasných zamestnancov rezortu.

O výsledkoch jednotlivých prieskumov budeme priebežne informovať.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz