Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov

10. 09. 2020

informacne kancelarie obete

Ministerstvo vnútra zaznamenalo v lete zvýšený nárast počtu občanov, ktorí vyhľadávali pomoc v informačných kanceláriách pre obete trestných činov. Dialo sa tak v čase po uvoľnení karanténnych obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19. Najviac klientov vyhľadalo informačnú kanceláriu v Bratislave.

Celkovo sa na informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) doposiaľ obrátilo 563 klientov vo veku od 12 do 94 rokov. Z uvedeného počtu šlo o 31 % mužov a 69 % žien. Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na IK formou online poradne - LiveChatu alebo emailom či prostredníctvom telefonátu.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov, tzv. kontaktné body v klientskych centrách v každom kraji Slovenska, sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. Približne 1/3 klientov (mladších ako 65 rokov) na IK tvorili žiadatelia pomoci alebo rodinní príslušníci, ktorí prišli v záujme pomoci pre obete trestných činov. Pozornosť sa venovala najmä jednej z najzraniteľnejších cieľových skupín – seniorom, ktorí tvorili 40 % klientov z celkového počtu.

Informačné kancelárie pre obete TČ - mapa

Informačné kancelárie pre obete trestných činov riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov.

Čo sa týka letných mesiacov a obdobia od júna do augusta 2020, tam sme evidovali po skončení karanténnych obmedzení (jún 2020) výrazný nárast počtu klientov na IK – 49 klientov mesačne. Približne polovica klientov, ktorí sa na naše informačné kancelárie obrátili (v období jún - august 2020) boli seniori. Najčastejšie išlo o násilné trestné činy.

Obetiam trestných činov je na kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám, tiež v prípade potreby sprostredkujú sociálne, psychologické poradenstvo a právne usmernenie a podporu. Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Viac na https://prevenciakriminality.sk/p/potrebujem-pomoc

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz