Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Klientske centrum OÚ Kysucké Nové mesto z dôvodu zlej epidemiologickej situácie funguje v obmedzenom režime

22. 10. 2020

Nové pravidlá platia od štvrtka  22. októbra 2020 do odvolania. Prosíme, aby ste rešpektovali pokyny zamestnancov týkajúce sa vstupu do budovy a dodržiavali epidemiologické opatrenia. 

 

 

 

  • Činnosť podateľne  okresného úradu zostáva zachovaná v nezmenenom rozsahu.


  • Ostatné pracoviská  klientskeho centra na jednotlivých úsekoch štátnej správy (katastrálny odbor, odbor živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor a odbor starostlivosti o životné prostredie) v maximálne možnej miere vybavujú agendu elektronickou formou, pričom v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnej miere po predchádzajúcom telefonickom dohovore s klientom  na stretnutí je možne v  určenom termíne vybaviť podnet/konanie  priamo v priestoroch klientskeho centra.


  • Oddelenie dokladov PZ funguje v nezmenenom rozsahu, ale v záujme zníženia mobility klientov a potencionálnych sociálnych kontaktov umožňujú vstup na pracovisko len jednému klientovi. Ďalších klientov prosíme, aby počkali na vybavenie pred vstupom do budovy a dodržiavali pritom bezpečnostný odstup 2 metre.

 

Každý návštevník je povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie,  môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 

Ďakujeme všetkým za rešpektovanie pravidiel.

Prečítajte si tiež: Režim pracovísk MV SR počas núdzového stavu

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz