Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Kvôli akým problémom vyhľadáva verejnosť pomoc informačných kancelárií pre obete trestných činov?

SR, 09. 06. 2020

obete-trestne-ciny-ilustr

Pomoc informačných kancelárií pre obete trestných činov  v každom krajskom meste v roku 2019 vyhľadalo 306 obetí. Od januára po súčasnosť sa s ich pracovníkmi spojilo viac ako 140 ľudí. Čo však konkrétne služby informačných kancelárií zahŕňajú? Kto sú obete, aké majú problémy a čo im vieme ponúknuť? Prinášame niekoľko prípadov (každý z iného kraja), ktoré sme riešili.

 

Môžu byť inšpiráciou pre každého človeka v núdzi, ktorý zatiaľ nenašiel odvahu rozprávať o svojich problémoch a chcel by začať. Pozn.: Tieto príbehy sú pre bezpečnosť klientov upravené a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná.

Senior týraný rodinným príslušníkom (I.)

Klientka nás oslovila s prosbou o pomoc pre brata, ktorý mal byť podľa jej podozrenia psychicky aj fyzicky týraný vlastným synom. Oznamovateľka uviedla, že počas návštev videla na bratovi modriny a jeho psychický stav tiež upadá. Po konzultácii sme si splnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z Trestného poriadku a páchateľ bol predvolaný na políciu, ktorá vypočula aj ďalších svedkov. Tí potvrdili, že z domu obete počuli krik a nadávky. Zo strachu pred agresorom sa však báli zavolať políciu. Senior bol tiež kvôli neliečeným zraneniam hospitalizovaný. Oznamovateľke sme sprostredkovali konzultáciu s externými odborníkmi na oblasť právneho usmernenia a podpory a sociálneho poradenstva. Obeti je v súčasnosti poskytovaná adekvátna starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

Seniorka týraná rodinným príslušníkom (II.)

V minulosti došlo k dohode, že syn s rodinou zdedí dom a klientka bude mať doživotné právo užívania nehnuteľnosti. Odvtedy klientka obývala prízemie, no časom sa vysťahovala do časti nevhodnej na život. Neskôr syn začal matke odopierať vstup, nemala prístup k toalete a hygienu vykonávala u susedov. Základnú pomoc dostáva pani od druhého syna a jej jedinou požiadavkou je dožiť v dome. V súčasnosti sa mladší syn snaží o zrušenie vecného bremena v klientkin prospech. Odborník pre oblasť právneho usmernenia a podpory skonštatoval, že klientkin prípad vykazuje znaky týrania. Klientka pristúpila k podaniu trestného oznámenia a k tomuto rozhodnutiu jej pomohli aj stretnutia s odborníkom – psychológom, po ktorých došlo k zlepšeniu jej psychického stavu. Momentálne čaká na výsledky vyšetrovania. Podali sme tak pomocnú ruku seniorke, nakoľko právna pomoc nie je občanom vždy zrozumiteľná.

Prevencia kriminality

Podvodná pracovná ponuka v zahraničí

Klient nás informoval o tom, že sa zaujíma o pracovnú ponuku v zahraničnej továrni. Jej zástupcovia mu zaslali nedôveryhodne pôsobiace informácie a tiež mu telefonicky oznámili, že ak obratom zaplatí vyšší obnos peňazí, môže do práce nastúpiť hneď. Klient nás oslovil s obavou, či nejde o podvod a požiadal o pomoc. Kontaktovali sme príslušné orgány, medzi nimi napríklad Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, ktorý nás odporučil na policajnú pridelenkyňu v konkrétnej krajine. Následne sme klientovi oznámili, že pracovná ponuka bola preverená ako podvodná a poskytli sme mu informácie získané od oslovených inštitúcií. Zároveň sme mu pripomenuli, čo robiť a ako postupovať pri prijatí pracovnej ponuky v zahraničí a odporučili kontakty v prípade vzniknutých problémov. Obeť by nielen že nezarobila, ale stratila by aj to málo čo mala – svoje úspory. 

Pracovno-právny spor nadriadeného so zamestnancami

Klient, vedúci nemenovaného sociálneho zariadenia, nás upozornil, že na pracovisku prišiel na rôzne majetkové nezrovnalosti. Podľa jeho vyjadrenia ich mali spôsobiť zamestnanci a keď ich so zisteniami konfrontoval, nedostal relevantné odpovede. Zamestnanci sa nechceli prispôsobiť jeho nariadeniam a šírili o ňom nepravdu, čo vyústilo do systematických útokov. Hlavným problémom bola porucha komunikácie a vzťahov v kolektíve. Nakoľko boli zistené pochybenia s majetkom, odporučili sme klientovi, aby požiadal zriaďovateľa o vykonanie externého auditu. V prípade, že sa ukážu ako opodstatnené, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Niektorí zamestnanci zároveň sami požiadali o skončenie pracovného pomeru, s čím nadriadený súhlasil.

Tu pripomíname dôležité ustanovenie Zákonníka práce: „Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (§ 13 ods. 3)“.

obete

Vyhrážanie sa exmanžela prepusteného z väzby

V čase prvého stretnutia s klientkou bol jej exmanžel vo väzbe pre podozrenie zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom nebezpečného prenasledovania. Ich manželstvo sa skončilo počas trvania väzby a v tejto dobe bola trestná vec tesne pred skončením vyšetrovania. Došlo však k prieťahom a klientka sa na nás obrátila so žiadosťou o poskytnutie právneho usmernenia a podpory (pozn.: pre zložitosť prípadu nepopisujeme). Neskôr nás klientka oslovila so strachom, že exmanžela prepustili. Navrhli sme jej, aby sa vyhla zotrvaniu v spoločnom dome a prostredníctvom externého právnika sme ju informovali o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie ukladajúce povinnosť nevstupovať do obydlia a nepribližovať sa ku klientke. Žena návrh podala na súd a bolo jej vyhovené.

Spor o dieťa v rozvodovom konaní

Klientka v zlom psychickom stave sa k nám dostavila z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu vo veci návrhu jej manžela na zverenie maloletého syna do jeho výlučnej opatery. V minulosti z jeho strany zažila ponižovanie či snahu zbaviť ju spôsobilosti na právne úkony. Po ich prvotnej rodičovskej dohode bolo dieťa v striedavej starostlivosti. Manžel opakovane porúšal dohodu a dieťa matke odmietal vracať späť. Neskôr došlo aj k fyzickému napadnutiu klientky s dobou liečenia niekoľko dní. Klientke sme odporučili právne zastúpenie vo všetkých prebiehajúcich konaniach a sprostredkovali sme jej psychologické a sociálne poradenstvo. Súdne pojednávanie sa skončilo v prospech klientky a dieťa ostalo v striedavej starostlivosti oboch rodičov.

Psychické a fyzické týranie tehotnej ženy

Klientka, v tom čase čakajúca dieťa, sa na nás obrátila s tým, že sa jej partner už nejaký čas vyhráža. Zároveň jej berie platobnú kartu, peniaze, doklady, nikam ju nepúšťa, chodieva ju kontrolovať do práce a došlo aj k fyzickému útoku, po ktorom skončila v nemocnici s poranenou rukou. Políciu však osloviť nechcela. Po zhodnotení situácie sme kontaktovali zariadenie poskytujúce anonymné bývanie pre ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho a partnerského násilia. Ešte v ten deň bola mladá žena riadne zaregistrovaná a ubytovaná v zariadení.

Podvodná kúpna zmluva

Klient sa snaží dosiahnuť spravodlivosť vo veci podvodnej kúpnej zmluvy jeho nebohého syna, ktorý prišiel o dom vďaka činnosti podvodníkov. Na základe zaslaných dokumentov sme tento prípad konzultovali s odborníčkou na právnu oblasť, ktorá klientovi odporučila podať trestné oznámenie. Ohľadom preverenia pochybností v zmluve zároveň odporučila klientovi, aby požiadal príslušný okresný úrad o poskytnutie informácií k zmluve, ktorou jeho syn prevádzal nehnuteľnosť v prospech inej osoby a ďalšie dôležité kroky súvisiace s majetkom. Informácie poskytnuté klientom, ktoré nasvedčovali tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin, sme bezodkladne oznámili polícii a s týmto postupom bol vopred oboznámený aj samotný klient.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorú realizuje  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi.

Viac informácií a kontakty na jednotlivé informačné kancelárie.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz