Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Letné tábory si užilo takmer 500 detí, ďalšie projekty pre sociálne slabšie rodiny sú pripravené

28. 09. 2015

Deti zo sociálne slabších rodín v tábore na Duchonke - august 2015

Tento rok sa tešili z táborov aj deti zo sociálne slabších rodín. V rámci druhého sociálneho balíčka vlády SR sa dostalo do tábora 497 detí bezplatne. Celkovo 13 turnusov sa  realizovalo v  štátnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR.

Prijali sme 582 žiadostí, podmienky pre zaradenie do tábora neboli splnené v 26 prípadoch.   Kapacita táborov bola znížená aj o  žiadateľov, ktorí podmienky splnili, avšak sa na daný turnus bez udania dôvodu nedostavili. Ich miesta nemohli byť obsadené inými žiadateľmi. Bolo vydaných 523 bezplatných poukazov, avšak rodičia stornovali 33 poukazov a tak tábory v skutočnosti navštívilo 497 detí.

V táboroch bolo 54% chlapcov a 43% dievčat, vekový priemer bol 9,8 roka. Najväčšie zastúpenie mali deti  z okresov Michalovce /26/,  Galanta /25/,  Martin /25/,  Piešťany /23/,  Spišská Nová Ves /22/,  Bratislava /21/ a  Nitra /20/. Z detských domovov bolo 192 detí.

Tábor na Duchonke - august 2015

Inštitút verejnej správy Bratislava ubytoval v dvoch turnusoch 106 detí. Rovnaký čas strávilo v tábore v kaštieli na Duchonke 78 detí a na Zemplínskej Šírave /Granit/ 47 detí.  Krupina Tepličky hostila v jednom turnuse 42 detí a Granit Smrekovica 156 detí v piatich turnusoch. V Tatranskej Lomnici v zariadení Kremenec si 8-dňový tábor užilo 68 detí.   

Ďalšie projekty  na podporu detských záujmových pobytov  a rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny

Tábory pre deti predstavovali  začiatok projektu pomoci sociálne slabším rodinám. Už tomto období sa o pobyty môžu uchádzať záujmové a športové združenia zamerané na deti.  Ide o  podporu  detských záujmových pobytov, ktoré  majú charakter mimoškolského viacdenného tematicky zameraného sústredenia v príslušnej záujmovej oblasti, ako sú športové a umelecké sústredenia, kreatívne dielne a workshopy, mimoškolské vzdelávacie aktivity /základné umelecké školy, centrá voľného času, športové kluby, tanečné školy či folklórne súbory/.

Pobyt je určený pre deti vo veku od 6 do 19 rokov, ktoré sú u organizátora  riadne na prihlásené na príslušnú záujmovú činnosť.  Štát poskytuje zdarma ubytovanie a stravu pre príslušný počet nahlásených osôb na príslušný počet dní  a nocí. Súčasťou balíčka nie je doprava, pedagogický, odborný či zdravotnícky personál,  ani materiál na činnosť. Tie si organizátor zabezpečuje na vlastné náklady.
Žiadosti môžu podávať na MV SR.

Zároveň budú môcť zariadenia MV SR a MO SR využívať na štátne pobyty celé rodiny s deťmi. Podmienkami pridelenia bezplatného poukazu je, aby čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresiahol 1,5-násobok životného minima a každé nezaopatrené školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa /bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt/ si riadne plní povinnú školskú dochádzku. Ani v týchto prípadoch nie je súčasťou poukazu doprava do zariadenia a späť.  Tlačivo žiadosti bude prístupné na  obecných/mestských úradoch, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.  Splnenie podmienok žiadateľ potvrdí miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na originál vyplnenej a podpísanej žiadosti.  Úrad všetky žiadosti distribuuje najbližšiemu okresnému úradu.  V prípade pridelenia poukazu bude rodinu kontaktovať príslušné zariadenie.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz