Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Ministerstvo vnútra pokračuje v budovaní a otváraní klientskych centier

07. 11. 2019

klientske-ilustr-november2019

Ministerstvo vnútra SR naďalej pokračuje v najrozsiahlejšej reforme štátnej správy od roku 1989 a priebežne otvára klientske centrá na území celej Slovenskej republiky. Odkedy v roku 2012 Vláda Slovenskej republiky schválila Program efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správy (ESO), Ministerstvo vnútra SR otvorilo už 58 klientskych centier v rámci celej republiky a vyškolilo na prácu v týchto centrách takmer 5 000 zamestnancov.

„Spôsob poskytovania služieb občanom v klientskych centrách je otvorenejší, komplexnejší a efektívnejší. Dostali sme rôzne agendy verejnej správy pod jednu strechu, z čoho profituje najmä občan ušetreným drahocenným časom, kedy už nemusí cestovať po celom meste, aby vybavil viacero rozličných žiadostí na viacerých miestach. Občanom šetríme aj financie. Klientske centrá poskytujú efektívnejší spôsob vybavenia občianskej agendy spojenej napríklad s dokladmi alebo zmenami v evidencií motorových vozidiel.

Zároveň ponúkajú aj priestor pre prezentáciu umeleckej tvorby. Nachádzajú sa tu zároveň aj veľmi dôležité kontaktné body pre obete trestných činov," uviedla ministerka vnútra Denisa Saková.

V klientskom centre v Bratislave

V Prešovskom kraji sú už napríklad otvorené všetky klientske centrá. Vo zvyšných siedmich krajoch je celkovo v pláne otvorenie ďalších viac ako dvadsiatich centier. Klientske centrá sa nenachádzajú len v okresných mestách, ale aj v menších mestách na Slovensku. Centrá sa v jednotlivých mestách odlišujú veľkosťou, ale aj zameraním vybavovanej agendy v závislosti od potrieb obyvateľstva a dostupnosti jednotlivých služieb.

 Ministerka Denisa Saková a riaditeľ Analyticko-metodickej jednotky SVS MV SR Matúš Šešták v KC v Bratislave

Občania majú možnosť pod jednou strechou nájsť a využiť napr. služby odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, živnostenského podnikania, starostlivosti o životné prostredie či katastra.

V klientskych centrách sa kladie veľký dôraz na elimináciu možnosti vzniku korupčného spávania. Zamestnanci sú postupne vzdelávaní v rámci Školenia mäkkých zručností. Doteraz tieto aktivity absolvovalo takmer 5 000 zamestnancov," dopĺňa ministerka vnútra.  Klientom využívajúcim služby štátnej správy je k dispozícií aj tzv. supervízor, ktorý je nápomocný pri rôznych činnostiach, ako vypĺňanie žiadostí a formulárov, úhrada správnych poplatkov alebo obsluha vyvolávacieho systému.

V klientskom centre v Bratislave

Pre zaujímavosť, od januára 2019 do septembra 2019 bolo na klientskych centrách vybavených viac ako milión a pol klientov pri priemernej dobe čakania skoro 15 minút a priemernej dobe vybavovania 11,5 minúty," podčiarkla Denisa Saková.  

Medzi najnavštevovanejšie klientske centrá patria Bratislava, Košice, Žilina a Senec.

V klientskom centre v Bratislave

Priestory klientskych centier v  krajských mestách poskytujú miesto aj kontaktným bodom pre obete trestnýchčinov. Obetiam je tu k dispozícii koordinátor a ďalší dvaja zamestnanci. Ich hlavnou úlohou je najmä zabezpečiť nekomplikovaný a urýchlený prístup k informáciám.
Okrem služieb verejnej správy sa klientske centrá stali aj miestami, ktoré využívajú na prezentáciu svojich diel neznámi alebo menej známi umelci, ako aj žiaci a študenti. Jedným z príkladov je Národná prezentácia umenia hendikepovaných umelcov v Klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave, ktorú slávnostne v polovici októbra otvorila ministerka vnútra. Priestory klientskych centier sú pre hendikepované osoby vybavené bezbariérovo, aby mohli bez obmedzení využívať potrebné služby.

V klientskom centre

Ministerstvo vnútra už teraz pracuje na zlepšení služieb prostredníctvom merania spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy. Merania vykonáva nielen interne vlastnou činnosťou, ale aj prostredníctvom externých spoločností. Výsledky prieskumov sú následne využívané nielen v oblasti poskytovania služieb, ale aj na zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov.
Do konca roku 2020 čakajú na otvorenie ďalšie prevádzky, napr. v Prievidzi alebo Rimavskej Sobote.

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz