Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2024, pondelok
 

Oznámenie OÚ Prievidza o výnimkách zo zákazu vstupu do priestorov okresného úradu počas pandemickej situácie

20. 04. 2021

Okresný úrad Prievidza oznamuje, že v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 250 kB), je v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 zakázaný vstup verejnosti do vnútorných a vonkajších priestorov Okresného úradu Prievidza.

 

Zákaz vstupu podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. a) až m), r) vyhlášky ÚVZ SR sa nevzťahuje na:

 • príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobu, ktorá prekonala COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobu zaočkovanú:
  • druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • prvou dávkou vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaní v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby nad 65 rokov veku,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19. 

Podľa ustanovení § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR sú poverení zamestnanci Okresného úradu Prievidza oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov okresného úradu predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyšieuvedených  skutočností.

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz