Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Parlament schválil návrh ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice s Maďarskom

23. 03. 2017

okresne-urady

Národná rada Slovenskej republiky schválila 23. marca 2017 návrh ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Návrh vypracovalo Ministerstvo vnútra SR. Dôvodom je nová Zmluva medzi SR a Maďarskom o štátnej hranici podpísaná v Amsterdame 25. januára 2016. Jej predmetom sú zmeny priebehu štátnej hranice. Vláda návrh ústavného zákona schválila 21. septembra 2016.

Zmeny priebehu štátnej hranice súvisia s vodohospodárskymi úpravami rieky Ipeľ a požiadavkou na preloženie hraničnej čiary do novovybudovaného koryta toku a s kompenzáciou úbytku štátneho územia vzniknutého týmito vodohospodárskymi úpravami. Výmena častí štátneho územia bude v pomere 1:1. Zamenených bude celkovo 17,8 hektára plochy, pričom nepôjde o trvalo osídlené územia. Veľká väčšina tejto plochy je pri rieke Ipeľ.  

V 2. polovici 20. storočia boli na rieke Ipeľ realizované vodohospodárske úpravy, ktorých cieľom bola protipovodňová ochrana priľahlých území, ako aj zabezpečenie vodohospodárskeho režimu na rieke Ipeľ v súvislosti s výstavbou sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros a pod. Došlo tým k výraznejším zmenám polohy koryta.

V snahe upraviť priebeh štátnej hranice do koryta Ipľa bola väčšina týchto zmien zapracovaná do Zmluvy medzi SR a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava, podpísanej v roku 1997. Niektoré ďalšie zmeny polohy koryta vzhľadom na rozpracovanosť jednotlivých úsekov však do tejto zmluvy zaradené neboli. Bolo dohodnuté, že preloženie štátnej hranice do regulovaného koryta Ipľa v týchto častiach bude riešené osobitnou medzištátnou zmluvou po ich doriešení a zdokumentovaní.

V roku 2008 začali expertné rokovania o návrhu novej zmluvy, ktorá má nahradiť zastaranú zmluvu z roku 1956 a ktorá zahŕňa i zmeny priebehu štátnej hranice vzniknuté zmenou polohy koryta rieky Ipeľ v okresoch Nové Zámky a Levice a stavebnými prácami v okrese Lučenec. Zmluvu schválila vláda SR 3. júna 2015.

Zmeny priebehu štátnej hranice nadobudnú účinnosť po ratifikácii zmluvy dňom nadobudnutia jej platnosti.

Hranice SR sa môžu meniť len ústavným zákonom. Schválenie ústavného zákona je predpokladom pre ratifikáciu zmluvy.

Predchádzajúce zmeny štátnych hraníc od vzniku Slovenskej republiky /1. január 1993/ riešené ústavným zákonom:

  • slovensko-česká štátna hranica v roku 1996 v súvislosti s výsledkami rozhraničovacích prác po generálnom vymedzení štátnych hraníc,
  • slovensko-maďarská štátna hranica v roku 1997 po vodohospodárskych úpravách na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava,
  • slovensko-poľská štátna hranica v roku 2003 v súvislosti s potrebou riešenia drobných úprav priebehu hraničnej čiary.
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz