Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Pokračuje projekt zameraný na posilnenie územnej samosprávy

16. 12. 2020

Ministerstvo vnútra v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy 15. decembra 2020  spustilo pokračovanie projektu zameraného na posilnenie územnej samosprávy  názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Projekt implementovaný v dvoch fázach, je realizovaný vďaka programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem.

Úvodné stretnutie sa kvôli pandemickej situácii uskutočnilo v online forme: členovia koordinačného výboru obdržali podrobné informácie o plánovaných projektových aktivitách a konkrétnych nástrojoch Rady Európy, ktoré napomôžu dosiahnuť zabezpečenie jednotlivých výstupov. Rada Európy spolu s Európskou komisiou podrobne predstavili implementačné plány a predpokladaný časový rámec. V rámci stretnutia Centrum expertízy informovalo o úspešnej realizácií aktivít v rámci prvej fázy projektu. Za účelom dosiahnutia udržateľnosti výsledkov z prvej fázy projektu a potreby riešiť ďalšie problematické oblasti, ktoré nebolo z časových dôvodov možné realizovať ako celok, bolo nevyhnutné spustiť implementáciu druhej fázy projektu. Cieľom projektu je posilniť fungovanie územnej samosprávy a jej rozvoj komplexne v plnom rozsahu v súlade s európskymi normami.

 Úvodné stretnutie prebiehalo online
Druhá fáza projektu bude v nasledujúcich 24 mesiacoch zameraná predovšetkým na regionálnu úroveň samosprávy, ako aj na postavenie hlavného mesta Slovenska a mesta Košice. Prostredníctvom právnych a politických odporúčaní sa bude orientovať na zlepšenie prerozdelenia kompetencií medzi miestnymi samosprávami s vidieckym charakterom na jednej strane a mestami na strane druhej; analyzovanie kompetencií, právomocí, financovania a koordinačnej úlohy regionálnej úrovne územnej samosprávy; revíziu právneho predpisu týkajúceho sa hlavného mesta Bratislava tak, aby lepšie odrážal osobitný status hlavného mesta vrátane jeho potrieb a revíziu právneho predpisu týkajúceho sa mesta Košice so zameraním sa na mestské časti.

V neposlednom rade je projekt zameraný aj na posilňovanie finančnej nezávislosti miestnych a regionálnych samospráv a budovanie kapacít ich finančného riadenia.

Úvodné stretnutie prebiehalo online

Ďalším prvkom projektu je implementácia konkrétnych nástrojov Rady Európy. Ide o budovanie kapacít samosprávy s cieľom zlepšiť spravovanie zabezpečené samosprávami a poskytovanie služieb. Nástroje selektované v rámci projektu predstavujú špecifickú expertízu Rady Európy, pričom sa aplikujú v jej členských krajinách dlhé roky. Táto časť sa bude týkať najmä strategického územného plánovania; lepšieho nastavenia správy miestnych financií a zlepšenie verejnej etiky, v rámci ktorého sa budú napríklad hodnotiť korupčné riziká, zlepšovať štandardy verejnej etiky a rozvíjať etickú infraštruktúru na miestnej a národnej úrovni. Zároveň bude pokračovať implementácia už prebiehajúcich nástrojov, a to jednak udeľovanie Európskej značky excelentnosti (tzv. ELoGE) , rovnako príprava programov a ďalších materiálov v nadväznosti na Národnú stratégiu vzdelávania v samospráve (NTS) pripravenú v rámci 1. fázy projektu.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz