Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Poľsko a Slovensko spájajú vynikajúce a priateľské vzťahy

26. 11. 2018

sr-pl-vlajky-ilustr

Počas zasadnutia XXIII. Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa na tom zhodli Renata Szczęchová, námestníčka štátneho tajomníka Ministerstva vnútra a verejnej správy Poľskej republiky (predsedníčka poľskej časti komisie) a Rudolf Urbanovič, štátny tajomník MV SR (predseda slovenskej časti komisie).

Blízka spolupráca sa rozvíja nielen bilaterálne, ale aj na viacstranných fórach. „Poľsko-slovenská spolupráca na všetkých úrovniach sa rozvíja intenzívne a dynamicky. Napomáhajú tomu veľmi aktívne medzivládne a parlamentné kontakty, ako aj kontakty na úrovni samospráv," povedal Rudolf Urbanovič 23. novembra 2018 v Krakove.

Renata Szczęchová s Rudolfom Urbanovičom poznamenali, že spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny predstavuje cenný impulz pre trvalý a účinný rozvoj poľsko-slovenských vzťahov. „Blízka spolupráca našich krajín umožní realizovať spoločné ciele na regionálnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie," poznamenal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR.

Rudolf Urbanovič a Renata Szczęchová

Počas plenárneho zasadnutia boli vyhodnotené výsledky jednotlivých pracovných skupín od posledného zasadnutia komisie a schválený plán práce na ďalšie obdobie. Týka sa pracovných skupín pre cezhraničnú dopravu, hospodársku spoluprácu, prácu a sociálnu politiku, ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo, spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách a živelných pohromách alebo iných závažných nehodách a pre prihraničnú spoluprácu územných samospráv a územné plánovanie.

Komisia si vypočula aj informácie v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. K 23. októbru 2018 bolo zazmluvnených viac ako 114,7 milióna eur zo 155 miliónov eur finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných v rámci programu. Celkom bolo podpísaných 50 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku. V roku 2018 sa uskutočnilo druhé kolo výziev na projekty z oblasti vzdelávania a multimodálnej dopravy. V súčasnosti prebieha ich hodnotenie.

XXIV. zasadnutie Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa uskutoční v roku 2019 na území Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz