Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Pomoc v informačných kanceláriách pre obete trestných činov vyhľadalo viac ako 250 osôb

05. 12. 2019

klientske-body-ilustr

Informačné kancelárie pre obete trestných činov, tzv. kontaktné body na klientskych centrách v každom kraji Slovenska sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. 

Projekt bol spustený v roku 2017 a služby Informačných kancelárií pre obete sú pre verejnosť dostupné od konca roka 2018. Počet osôb, ktoré ku koncu novembra vyhľadali pomoc informačných kancelárií je 253, z toho takmer 40 bolo ich pracovníkmi vyhodnotených ako prípady domáceho násilia, pričom v 36 prípadoch bola obeťou žena,” hovorí ministerka vnútra Denisa Saková.

OP efektívna verejná správa

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

V informačnej kancelárii

Prípady násilného správania, ktoré sa najčastejšie odohrávajú práve doma za zatvorenými dverami, sú neakceptovateľné, neprijateľné a odsúdenia hodné. Vo vyspelej a zdravej spoločnosti by ľudia mali vedieť, ako sa k sebe majú správať a že rešpekt a úcta by mali patriť k základnej mentálnej výbave každého človeka. Akýkoľvek prejav násilia páchaného na deťoch, ženách či senioroch musí byť predmetom dôkladného vyšetrovania a následného potrestania. Myslieť musíme tiež na obete, ktoré sa mnohokrát boja povedať o tomto probléme. Kontaktné body v Klientskych centrách v krajských mestách po celom Slovensku sú zriadené aj na pomoc obetiam domáceho násilia. Som veľmi rada, že sme našim občanom týmto vytvorili akýsi bezpečný priestor, kde sa môžu prísť zdôveriť či poradiť,“ podčiarkla ministerka vnútra Denisa Saková.

Obetiam trestných činov je v kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám, tiež v prípade potreby sprostredkujú sociálne, psychologické poradenstvo a právne usmernenie a podporu.

Informačné kancelárie pre obete riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obrátili sa na nich aj poškodení s obchodnoprávnymi alebo občianskoprávnymi problémami či s prípadmi priestupkov. Čo sa týka problematiky domáceho násilia, tá predstavuje až 16 %. Obetí podvodu je 23 % a okolo 30 % tvorí netrestná agenda.

Pracovníci sú už niekoľko mesiacov školení špeciálne pre kontakt s dotknutou osobou a po celom Slovensku prebiehajú aj ďalšie školenia, ktoré zahŕňajú Vzdelávania príslušníkov Policajného zboru, Tréning trénerov cieľovej skupiny (seniori ako lektori) a Vzdelávania osôb prvého kontaktu. K novembru 2019 bolo uskutočnených viac ako 60 školení pre cca 1 200 osôb a počas trvania projektu sa uskutoční ďalších 40 vzdelávaní. Súčasťou pomoci obetiam sú tiež preventívne aktivity (besedy a zážitkové workshopy) konajúce sa priamo v teréne.

Celkovo je zriadených osem Informačných kancelárií pre obete, v každom kraji jedna: 

  • Informačná kancelária Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
  • Informačná kancelária Prešov, Námestie mieru 3, 080  01 Prešov
  • Informačná kancelária Košice, Komenského 52, 040  01 Košice
  • Informačná kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911  01 Trenčín
  • Informačná kancelária Žilina, Janka Kráľa 4, 010  01 Žilina
  • Informačná kancelária Trnava, Kollárova 8, 917  01 Trnava
  • Informačná kancelária Nitra, Štefánikova trieda 69, 949  01 Nitra
  • Informačná kancelária Bratislava, Tomášikova 46, 831  03 Bratislava

 

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz