Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Pracovné stretnutie k riešeniu problematiky inváznych rastlín na území mesta Košice

12. 11. 2021

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie uskutočnil dňa 3.11.2021 pracovné stretnutie vo veci riešenia problematiky inváznych rastlín vyskytujúcich sa na území mesta Košice, na ktoré boli pozvaní zástupcovia mesta Košice a jednotlivých mestských častí.

Účastníci boli oboznámení s kompetenciami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy tak pre okresný úrad, Štátnu ochranu prírody SR, pre obce (mestské časti) ako aj pre vlastníkov dotknutých, neudržiavaných pozemkov. Zástupcom mestských častí boli taktiež poskytnuté údaje o stave výskytu inváznych rastlín v ich lokalitách.

V rámci diskusie boli hľadané postupy a spôsoby ako najlepšie v rámci zákonných možnosti dosiahnuť zlepšenie tohto nežiaduceho stavu.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie sa s mestskými časťami dohodol na ďalšej spolupráci pri riešení daného problému, okrem iného aj zaslaním spracovaných informačných materiálov ako aj ďalšími pracovnými stretnutia za účastí aj vlastníkov predmetných pozemkov.

Spracoval: JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru | odbor starostlivosti o životné prostredie | Okresný úrad Košice

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz