Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Prezentácia reformy ESO na VI. kongrese SLOVES

31. 05. 2013

 Na VI. kongrese Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES) v Bratislave, ktorý sa konal 30. mája 2013 v Bratislave, sa na pozvanie zástupcov zväzu zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR.

 Za sekciu verejnej správy vystúpil na zasadnutí generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Adrián Jenčo v súvislosti s implementáciou jednotlivých opatrení v rámci reformy ESO.  Prítomných informoval o úspešnom zavŕšení prvej etapy reformy a predstavil kroky začatej druhej etapy, ktorá predpokladá integráciu miestnej štátnej správy od 1.10.2013 vznik 72 okresných úradov. Namiesto zrušených a integrovaných úradov špecializovanej štátnej správy budú integrované okresné úrady a pre styk s občanmi od budúceho roka k dispozícii tzv. klientske centrá. 

Elektronizácia a prepojenie informačných systémov verejnej správy spolu s profesionálnym fungovaním klientskych centier majú zabezpečiť zjednodušenie a skvalitnenie výkonu štátnej správy pre občanov. Adrián Jenčo prítomných zástupcov kongresu z viacerých rezortov ubezpečil, že reforma ESO nezasiahne do kompetencií jednotlivých rezortov, ale ide o štrukturálnu zmenu, ktorá má zabezpečiť okrem iného aj rovnaké vyhovujúce podmienky pre štátnych úradníkov na výkon jednotlivých agend.

Ján Nociar, riaditeľ personálneho odboru sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu rezortu vnútra informoval prítomných o vypracovanej metodickej príručke pri riešení prechodu práv a povinností zo štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov.

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz