Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Reforma verejnej správy je v internej fáze príprav, do parlamentných volieb sa jej posun do legislatívneho procesu neplánuje

15. 04. 2023

paragraf

Faktom je, že odborníci na ministerstve vnútra dlhodobo pracujú na reforme verejnej správy. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že reforma je stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia, teda do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023, nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu. 

Toto stanovisko bolo zo strany MV SR jasne komunikované všetkým členom komisie.

Naopak, odborníci chcú obdobie do volieb využiť na intenzívnu prácu a konštruktívnu diskusiu na pôde zriadenej komisie a nie prostredníctvom médií.

Zverejňovanie takýchto pracovných čiastkových materiálov, resp. ich posúvanie kolegom do médií pri tak dôležitej a citlivej reforme, považuje rezort vnútra v tejto fáze za kontraproduktívne a dehonestujúce prácu všetkých odborníkov, ktorí na reforme pracujú. Nepomáha to tak žiadnej konštruktívnej ani odbornej debate. 

Reforma verejne správy je komplexnou a dôležitou témou, ktorá na Slovensku bola desiatky rokov zanedbávaná a ministerstvo vnútra si uvedomuje, že tento druh reformy nie je možný bez riadnej a odbornej debaty, preto jej príprava trvá dlhšie obdobie.

Genéza

V období november 2022 až marec 2023 sa uskutočnili rokovania komisie pre reformu verejnej správy tvorenej odborníkmi z praxe, zástupcami akademickej obce, vybraných ústredných orgánov štátnej správy so zástupcami záujmových združení samospráv.

Na rokovaniach boli zástupcom prezentované východiská pre návrh reformy verejnej správy aj s podrobnou metodikou a informáciami o zdrojových dátach.  K návrhu reformy verejnej správy zameranej na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc na základe dát a pri rešpektovaní funkčných priestorových väzieb, ekonomických, sociálnych a kultúrno-historických aspektov  následne prebehla diskusia.

Otázky zástupcov samospráv boli členmi komisie a inými akademickými a vedeckými odborníkmi podieľajúcimi sa na príprave návrhu zodpovedané. Zástupcovia samospráv na stretnutiach oznámili komisii, že oficiálne stanovisko k návrhu bude zrejmé po prerokovaní návrhu na príslušných orgánoch záujmových združení samospráv.

Proces sa aktuálne nachádza vo fáze, kedy sme získali prvotné neoficiálne stanoviská od zúčastnených zástupcov záujmových združení samospráv. Oficiálne by sa k tomu mali vyjadriť orgány záujmových združení samospráv v najbližších mesiacoch. Vo všeobecnosti sa zástupcovia samospráv zhodujú na potrebe uskutočniť reformu verejnej správy, no v súvislosti s týmto pojmom považujú za prioritné aj ďalšie oblasti, najmä pokiaľ ide o posilnenie finančného a kompetenčného postavenia samospráv. Pripomienky k metodike a zvolenému technickému riešeniu v prezentovanom materiáli zatiaľ neboli zo strany samospráv uplatnené.

Zástupcovia samospráv boli informovaní, že komisia vyjadrila zámer stavať východiská reformy verejnej správy postupne. Po doručení oficiálnych stanovísk od záujmových združení ich plánujeme zohľadniť a v ďalšom kroku východiska pre reformu verejnej správy rozšíriť aj o ďalšie aspekty a oblasti.

Ministerstvo vnútra ocení konštruktívny prístup a rokovania, keďže cieľom je vytvoriť kvalitnú reformu, ktorá si však aj vzhľadom na snahu oslovenia všetkých subjektov zo strany rezortu vnútra, vyžaduje čas na dosiahnutie spoločného výsledku a kompromisu.

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz