Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Samosprávy diskutovali so zástupcam akademickej obce o dobrej správe vecí verejných

10. 07. 2020

V dňoch 1. – 3. júla 2020 sa v Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave uskutočnila séria  regionálnych diskusií s predstaviteľmi slovenských samospráv a s akademickou obcou o témach v rámci projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Podujatie zorganizovalo Združenie občanov miest a obcí Slovenska, ktoré je partnerskou organizáciou Rady Európy /RE/.

Zámerom diskusií s účasťou medzinárodného experta RE Pawela Swianiewicza bolo zozbierať vstupy od samospráv, ktoré majú prispieť k príprave stratégie zameranej na posilnenie územnej samosprávy. V rámci spoločných stretnutí za okrúhlym stolom sa diskutovalo najmä o výkone samosprávnych pôsobností obcami a nedostatkoch spojených s výkonom niektorých prenesených pôsobností štátnej správy. Takisto o financovaní, formách vzájomnej spolupráce medzi obcami, vzťahoch medzi starostami a poslancami zastupiteľstiev, ako aj vzťahoch medzi orgánmi samosprávy a hlavnými kontrolórmi. Jednou z tém bola aj spolupráca medzi miestnymi, regionálnymi a ústrednými orgánmi.

Rokovania

V súčasnosti je úlohou národných expertov základe odborných odporúčaní medzinárodného experta pripraviť návrh stratégie, ktorá bude slúžiť ako základ pri implementácii ďalších projektových aktivít. Tie budú pokračovať na jeseň. 

Ministerstvo vnútra spustilo  projekt Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku  v septembri roku 2019. Projekt v trvaní 18 mesiacov, realizovaný vďaka programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem /Structural Reform Support Programme 2017-2020/ sa uskutočňuje v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy, ktoré má v tejto  oblasti bohaté skúsenosti a obdobné projekty implementuje vo viacerých európskych krajinách, napríklad  v Slovinsku, Grécku, Litve či na Ukrajine.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz