Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

September v Trnave s archivármi

07. 09. 2020

trnava-archiv-september2020

September  je v Európe zasvätený hmotnému i nehmotnému kultúrnemu dedičstvu našich predkov. V tomto období sa v oveľa väčšej miere do popredia dostáva myšlienka jeho ochrany, zvyšuje sa celkovo informovanosť verejnosti o pamiatkach. Deje sa tak prostredníctvom Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré vznikli z iniciatívy Rady Európy.

 

Postupne sa k tejto myšlienke pripojilo 50 európskych krajín, medzi nimi aj Slovenská republika, a to v roku 1993. 

Štátny archív v Trnave patrí k inštitúciám, ktoré spomínané aktivity s nadšením podporujú. Napriek komplikáciám spôsobeným pandémiou koronavírusu spolu s ďalšími trnavskými inštitúciami pripravili  bohatý a pestrý program.

Nosnou témou ročníka 2020 je celoeurópsky stanovená téma Heritage and Education, alebo po slovensky: Minulosť vzdeláva. Tá sa premietne aj do mnohých podujatí, ktoré ukážu kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.

Cyklus zaujímavých prednášok

Po štvrtý raz pripravil Štátny archív v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava prednáškový cyklus O TRNAVE POD VEŽOU (10. - 28. septembra 2020), ktorý odkryje odkryje laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy.

  • Cyklus otvorí prednáška Mgr. Barbory Kollárovej o Štátnej odbornej škole pre ženské povolania, ktorá pôsobila v Trnave.
  • Pokračovať bude prednáškou doc. PhDr. Juraja Roháča, CSc. o vzájomnej komunikácii i komunikácii s okolitým svetom Trnavčanov na začiatku novoveku. Realizovala sa dvoma spôsobmi - dôležitá bola verbálna komunikácia medzi obyvateľmi mesta (v spoločnosti bola veľká citlivosť na hovorené slovo). Taktiež samozrejme písomne, čo dokazuje množstvo listov, zachovaných vo fonde mesta, ktoré písali mestským samosprávnym orgánom i konkrétnym obyvateľom mesta ľudia z bližších i vzdialenejších dedín a miest, dokonca aj zo zahraničia. Písomne so svojím mestom a blízkymi komunikovali aj Trnavčania, ktorí z Trnavy odcestovali - najčastejšie kvôli obchodu alebo iným dôležitým záležitostiam.

Register daňových reštancií za rok 1662 a kniha záverečných účtov za rok 1660. Obe knihy sú viazané v notovanom pergamene (métsko-gotická notácia) z liturgických spevníkov z 15. storočia

  • Zaujímavé príbehy zo súdnych siení vyrozpráva vo svojej prednáške Hriešni ľudia slobodného kráľovského mesta trnavského riaditeľka trnavského archívu Júlia Ragačová.
  • Nasledovať budú prednášky  o zaujímavých trnavských remeslách a remeselníkoch – zlatníkoch a čižmároch v podaní Radoslava Ragača a Simony Anderákovej.
  • Záujemcovia o históriu sa dozvedia o menej známych šľachtických rodoch pôsobiacich v Trnave v 16.-18. storočí (Denis Pongrácz) aj o zakázanej láske a prevádzkovaní najstaršieho remesla v Trnave (Katarína Boledovičová).
  • Záver prednáškového cyklu bude patriť prvej svetovej vojne a trnavským gymnazistom, ktorí sa zúčastnili samotných bojov - narukovali, bojovali a zomierali.  Vojna a následný mier sa prejavili aj na fungovaní školy, ktorej vedenie, profesori a žiaci sa museli vyrovnať s prichádzajúcimi zmenami (Jakub Roháč).

Ľudovít II. potvrdzuje privilégium Ľudovíta Veľkého z r. 1365 o slobodnom obrábaní viníc vo Sv. Jure.

Trnava a víno

Aj napriek zrušenému tradičnému trnavskému jarmoku neprídu Trnavčania o jarmočné chute a vône. Prinesú ich tri pamäťové inštitúcie mesta – archív, knižnica  a múzeum, a to podujatiami zameranými na vinárstvo v regióne. Štátny archív v Trnave pripravil na 7. septembra AD FONTES VINORUM -  rozprávanie o víne, pri víne, o dokumentoch k vinárstvu v Trnave, to všetko  spojené s ochutnávkou vín z regiónu. Návštevníci uvidia originály archívnych dokumentov – napríklad aj najstaršiu listinu týkajúcu  sa vína a viníc v Trnave z roku 1291, ktorou Ondrej III. potvrdzuje privilégium Štefana V.  o trnavských viniciach z roku 1271.

V stredu 9. septembra 2020 archív v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho usporiada Literárny večer, na ktorom predstaví básnika a prekladateľa Mariána Milčáka z Levoče a jeho tvorbu (9. septembra).

Na samom konci septembra pozývame všetkých na  vernisáž zaujímavej výstavy v štátnom archíve (29. septembra) pod názvom Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom kráľovskom meste, ktorá sa bude týkať jubilea 25. výročia Trnavských organových dní.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Trnave uzavrie prehliadka poslednej budovy detskej opatrovne na Haulíkovej ulici, a to spolu s prednáškou o začiatkoch predškolskej výchovy v Trnave s ukážkou originálov archívnych dokumentov (30. septembra).

 Stručný životopis a fotografia študenta gymnázia v Trnave Gyulu Feketeho ktorý padol v 1. svetovej vojne.

Podrobnosti o jednotlivých podujatiach nájdu záujemcovia na  internetovej stránke venovanej Dňom európskeho kultúrneho dedičstva  www.dekd.sk.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz