Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Skúmali sme, či Slováci poznajú Operačný program Efektívna verejná správa

14. 11. 2019

tlacova sprava

V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia úrovnecelkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o podpore poskytovanej prostredníctvom tohto OP. Prieskum bol realizovaný spoločnosťou CallQuest, s.r.o. formou telefonických rozhovorov v období od 2.10. do 25.10.2019 na celkovej vzorke 1061 respondentov (metodikou CATI).

V priebehu projektu bolo kontaktovaných 6330 telefónnych čísel, z ktorých sa do prieskumu podarilo zapojiť a identifikovať reprezentatívnu vzorku 1061 respondentov predstavujúcu rozdelenie populácie Slovenskej republiky podľa vzdelania, veku, národnosti, pohlavia, krajského členenia a veľkosti sídla. Ako zdroj boli použité údaje štatistického úradu. Prieskum bol rozdelený na dve časti, povedomie o úlohách EÚ a samotný prieskum týkajúci sa operačného programu. Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky v kontexte úloh EÚ ukázalo, že 92,2% respondentov registruje Európsku úniu (EÚ) ako poskytovateľa finančných prostriedkov, pričom respondenti s vysokoškolským vzdelaním sú informovaní na úrovni 99,1%. Respondenti vnímajú pomoc EÚ najviac prostredníctvom budovania infraštruktúry (cesty a diaľnice), najmenej v podpore mimovládnych a neziskových organizácii a zefektívňovaní verejnej správy a jej inštitúcií. Celková poznateľnosť OP EVS bez ohľadu na hĺbku informovanosti o ňom je 40,2%. Uvedené percento pozostáva zrespondentov, ktorí registrujú tento operačný program, ale nemajú o ňom dostatočné informácie (19,6%)a respondenti, ktorí OP EVS poznajú (20,6%). Verejnosť najviac vníma zlepšenie služieb poskytovaných klientskymi centrami a ich celkovú modernizáciu. Túto oblasť popísali respondenti spontánne, bez spojitosti s OP EVS a pozitívne ju vnímalo takmer 70% opýtaných. „Teší ma výsledok prieskumu verejnej mienky, dosiahnuté percento poznateľnosti svedčí o tom, že EVS je zmysluplný operačný program, ktorý prináša zlepšenie a zefektívnenie služieb poskytovaných štátom občanom a podnikateľom," dodala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Úroveň povedomia o OP Efektívna verejná správa dosiahla pozitívne výsledky v prieskume verejnej mienky

Prieskum sa vykonal za účelom vykazovania merateľného ukazovateľa na programovej úrovni „R0044 – Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP“, ktorý je nastavený na 10 percentnú hodnotu poznateľnosť operačného programu. Dotazník, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, bol rozdelený na dve skupiny otázok. Prvou boli otázky týkajúce sa veku, dosiahnutého vzdelania, národnosti, kraja a veľkosti sídla respondentov. Hlavné otázky v dotazníku boli nastavené v logickom slede tak, aby najprv poskytli odpovede na úlohy EÚ a následne sa zamerali priamo na OP EVS a povedomie o projektoch, ktoré sú cez tento operačný program financované. Celé znenie prieskumu verejnej mienky je prístupné na webovom sídle http://www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz