Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 je zameraná na prevenciu drogovej kriminality, projekty je potrebné prihlásiť do 30. septembra

19. 09. 2019

logo ECPA

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému (Európska cena prevencie kriminality – ECPA). Tento rok je fínskemu predsedníctvu cťou vyhlásiť súťaž ECPA na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi” (Reduction and prevention of drug-related crime and harms caused by drug abuse among young people).

Medzinárodnému kolu ECPA predchádza národné kolo (Národné kolo 2018). Výherca národného kola postúpi do medzinárodného kola, kde na konferencii EUCPN, ktorá sa uskutoční 11. - 12. decembra 2019 vo fínskych Helsinkách, odprezentuje svoj projekt.

Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 € počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €.

NATIONAL COUNCIL FOR CRIME PREVENTIONMINISTRY OF JUSTICE FINLAND

 

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 30. septembra 2019 formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na TA.13G4@S1F3LS2.SLKYD@ a zaslať poštou na adresu:

 sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

 

Národné kolo súťaže sa uskutoční v priebehu októbra 2019 na Ministerstve vnútra SR.

Projekty musia byť zamerané na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi”:

  • do súťaže je možné prihlásiť sa s projektom zameraným na zabránenie mladistvým užívať drogy (a iné druhy omamných látok) alebo na znižovanie škodlivých a nežiaducich účinkov drog;
  • cieľom projektu môže byť aj znižovanie kriminality alebo protispoločenskej činnosti súvisiacej s užívaním drog mladistvými alebo zlepšenie pocitu bezpečia na verejných miestach, najmä v blízkosti liečební a obytných zón;
  • zúčastnené projekty môžu využívať rôzne druhy/metódy prevencie kriminality.

Projekty zamerané len na znižovanie a prevenciu kriminality páchanej mladistvými pod vplyvom alkoholu (závislých od alkoholu) a škôd spôsobených zneužívaním alkoholu medzi mladistvými budú zo súťaže vylúčené.

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: TA.13G4@S1F3LS2.SLKYD@

 

Petra Barnová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz