Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Trnavskí archivári pripravili medzinárodnú konferenciu o úspešnom európskom príbehu Trnavy, prvom slobodnom kráľovskom meste na území SR

24. 09. 2018

trnava-magna-charta-sympozium-september2018-pozvanka-ilustr

Pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských výsad Trnave uhorským panovníkom Belom IV. Sa v dňoch 25. – 26. septembra 2018 v priestoroch auly Pazmaneum koná interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou Trnava 1238 -2018 ... úspešný európsky príbeh, ktorej organizátormi sú Štátny archív v Trnave, Mesto Trnava, Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci so Spolkom trnavských historikov SHS pri SAV – TYRNAVIA a s Ústavom dejín Trnavskej univerzity v Trnave.

V roku 2018 si Trnavčania pripomínajú významnú udalosť z dejín mesta – udelenie mestských práv a výsad uhorským panovníkom Belom IV. v roku 1238. Trnava sa tak stala prvým slobodným kráľovským mestom na území dnešného Slovenska. Výsadná listina je zároveň najstarším archívnym dokumentom uchovávaným v Štátnom archíve v Trnave.

Pozvánka

780. výročie tejto mimoriadnej udalosti si predovšetkým historici a archivári pripomenú na dvojdňovej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá bude slávnostne otvorená v utorok 25. septembra 2018 o 13. hodine  v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Príspevky budú venované zaujímavým témam spätými s Trnavou a Trnavčanmi z rôznych období dejín mesta. Prvý deň konania konferencie zavŕši spoločenské stretnutie s hudobným vystúpením Trnavského sláčikového tria o 18. hodine.

V stredu 26. septembra 2018 o 9. hodine pokračuje konferencia sériou ďalších odborných príspevkov. Podujatie uzatvorí o 14:00 prehliadka výstavy v Štátnom archíve v Trnave: Trnava – osmičkový príbeh, kde si môžu návštevníci prezrieť vystavené originály archívnych dokumentov viažucich sa k osmičkovým výročiam (1848, 1918, 1948, 1968) a taktiež aj ďalšie archívne dokumenty poukazujúce na rozmanitý kolorit života Trnavčanov od najstarších dejín až do súčasnosti. Vystavené dokumenty vhodne dopĺňa aj prezentácia plagátov, pečatidiel, kalendárov a rôznych pamätných predmetov zo zbierok trnavského archívu.

 Všetkých srdečne pozývame!

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz