Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Trnavskí archivári pripravili skvelú výstavu pri príležitosti 150. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave

29. 11. 2018

Štátny archív MV SR v Trnave, Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum a Mesto Trnava pozývajú všetkých záujemcov na vernisáž výstavy BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC. 150 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave, ktorá sa uskutoční 30. novembra 2018 o 11.30 hodine v priestoroch trnavského archívu na Štefánikovej ulici 7.

V novembri 2018 si Trnava pripomína 150. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave. Pred jeho vznikom patrilo hasenie a prevencia požiarov do kompetencie mesta. Nezastupiteľnú pozíciu pri ňom mali cechy, ktoré sa objavujú vo všetkých požiarnych poriadkoch.

Trnavskí dobrovoľní hasiči

Ich privilegované postavenie sa však v priebehu 19. storočia stávalo prežitkom, ktorý bránil v rozvoji remesiel a priemyslu, čo spôsobovalo úpadok cechov. Aby sa obyvatelia mesta chránili pred stále hroziacim nebezpečenstvom požiaru, založili na návrh Kajetána Zandla v roku 1848 v Trnave občiansku stráž, podriadenú mestskému policajnému kapitanátu.

Pozvánka

Mala na starosti požiarnu bezpečnosť mesta a v lete stavala nočnú stráž. V období Bachovho absolutizmu boli spolky a dobrovoľné organizácie vnímané ako možnosť odporu voči Viedni. Uvoľňovanie pomerov, zavŕšené rakúsko-uhorským vyrovnaním, vyústilo v založenie prvého dobrovoľného hasičského zboru v roku 1866 v Šoprone a o rok neskôr aj v Bratislave.

Trnavskí dobrovoľní hasiči

Dňa 1. novembra 1868 na valnom zhromaždení schválil Trnavský dobrovoľný hasičský zbor v Trnave svoje stanovy, ktoré na zasadnutí 4. novembra 1868 schválilo mestské zastupiteľstvo.

Dejiny dobrovoľného hasičského zboru v Trnave od jeho založenia je možné podrobne dokumentovať z archívneho fondu, ktorý je uložený v Štátnom archíve v Trnave. Má rozsah 6,36 bm a obsahuje dokumenty z rokov 1868 – 2010

V roku 1868 bol položený základný kameň tradície, ktorá pretrvala doteraz. Bola postavená na myšlienke ochrany zdravia a majetku blížnych pred ohňom, vodou a inými živlami, často aj s nasadením vlastného života. Nositeľom tejto myšlienky je aj tradičné heslo dobrovoľných hasičov: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!", ktoré sa stalo aj ústredným mottom a názvom výstavy.

Trnavskí dobrovoľní hasiči

Výstava prezentuje pomocou archívnych dokumentov a zbierkových predmetov 150 rokov organizovanej dobrovoľnej hasičskej ochrany v Trnave. Záujemcovia majú možnosť na výstave uvidieť napríklad zápis o schválení stanov zboru z magistrátnych protokolov mesta Trnava zo 4. 11. 1868, fotografie hasičov pôsobiacich v zbore zo 70. rokov 19. storočia, reklamné letáky s vyobrazením starej hasičskej techniky, pozvánky na plesy a podujatia hasičov z územia celého Rakúsko-Uhorska. Z vystavených zbierkových predmetov upriamujeme pozornosť na zástavu z roku 1922, hasičský strhávací hák, modely hasičských áut či diorámu trnavskej hasičskej stanice. Prezentované budú aj uniformy, hasičská literatúra, obrazy a portréty trnavských hasičov.

Dobový hasič

Súčasťou podujatia bude aj posvätenie novej hasičskej zástavy dobrovoľných trnavských hasičov. Slávnostnú atmosféru umocní hudobné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského pod vedením pani Vlasty Berkovej. Na príprave výstavy participovalo aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru v Trnave.

Dobový hasič

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 30. apríla 2019.

Všetkých srdečne pozývame!

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz