Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval pokyny pre štátne orgány, orgány miestnej samosprávy a pre výkon občianskych pohrebných obradov

07. 05. 2020

ruky-umyvanie

Pri zasadnutiach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sa povoľuje prítomnosť verejnosti, v týchto priestoroch je potrebné zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:

 

 

 

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky, akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk;
 • dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr. kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr. pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Opatrenie upravuje tiež podmienky pre výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 •  pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

Opatrenie je platné až do odvolania.

V súvislosti so zasadnutiami orgánov MV SR pripomína, že od 9. apríla 2020 sú účinné „koronanovely“ zákonov č. 369/1990 o obecnom zriadení a 302/2001  o samospráve vyšších územných celkov, ktoré okrem iného umožňujú zastupiteľstvu rokovať prostredníctvom videokonferencie či inými prostriedkami komunikačných technológií.

↔  Podrobnosti aj o ďalších  právnych normách v pôsobnosti MV SR novelizovaných z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz