Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2023, štvrtok
 

Víťazom tohtoročného národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality je Mestská polícia v Čadci

17. 10. 2016

logo eucpn

Dňa 27. septembra 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie  národného kola súťaže  Európska cena za prevenciu kriminality /ECPA/, ktorá je v tomto roku zameraná na prevenciu kriminality páchanej na senioroch.Na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR a predsedu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Roberta Kaliňáka sa do súťaže prihlásilo 7 súťažiacich.

Odborná porota v zložení: Mgr. Ľuba Rehánková – Úrad kriminálnej polície PPZ, Ing. Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Mgr. Petra Barnová – tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, JUDr. Ing. Eva Ivančová – národná zástupkyňa SR v EUCPN, JUDr. Ing. Jana Mitošinková – oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality OPK KMV prihlásené projekty vyhodnotila nasledovne:

1. miesto – „Chráňme sa navzájom",  Mestská polícia Čadca

Projekt je zameraný na aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy predovšetkým osamelo žijúcich seniorov a taktiež pasívnych seniorov, ktorí sú príjemcami informácií o vlastnej  potrebe väčšej ochrany a bezpečnosti. Hlavný cieľ projektu je vzdelávanie aktívnych seniorov so zámerom zvyšovania ich  bezpečnosti  formou dobrovoľníckej práce,  i zvyšovanie bezpečnosti ďalších, najmä osamelo  žijúcich seniorov.

Zasadnutie odbornej poroty

Obsahovo je projekt orientovaný na zapojenie aktívnych seniorov do prevencie kriminality v Čadci, na získanie objektívnych informácií z kriminálnej prevencie pre cieľovú skupinu o možnostiach kontaktov s odborníkmi, na nácvik sociálnych zručností , zmenu postojov občanov k svojej bezpečnosti, zníženie úrovne ich strachu zo zločinu, prehĺbenie ich spolupráce s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s políciou, zintenzívnenie vzájomných neformálnych vzťahov medzi ďalšími seniormi, susediacimi rodinami i jednotlivými občanmi a tiež na  formovanie pocitu ich vzájomnej zodpovednosti a spolupatričnosti.

2. miesto – „Zvyšovanie právneho vedomia starších a prevencia v boji proti zneužívaniu a porušovaniu ich práv", Fórum pre pomoc starším, Prievidza

Projekt je zameraný na ochranu starších pred zneužívaním a páchaním násilia. Aktivity boli realizované komplexne – monitorovanie stavu kriminality a páchania trestnej činnosti, prevencia, poskytovanie informácií, školenie a zvyšovanie právneho vedomia a zručností starších v obhajobe práv. Súčasťou projektu je:

  • spolupráca s rôznymi subjektmi – seniormi, samosprávou, verejnou správou a políciou pri aktivitách na prevenciu kriminality starších, ako aj spolupráca s médiami,
  • poskytovanie pomoci a bezplatného poradenstva poškodeným občanom a obetiam trestných činov v rámci celoslovenskej krízovej linky,
  • spolupráca s verejnou správou na prijatí nového zákona proti nekalým praktikám a finančnému zneužívaniu starších,
  • spracovanie odborného materiálu o zneužívaní a násilí,
  • vzdelávanie seniorov a pracovníkov samosprávy za účelom pomoci poškodeným,
  • spolupráca so zahraničnými partnermi v rámci medzinárodnej siete AGE a predkladanie podnetov na riešenie,
  • aktivity s mládežou na zlepšenie vzťahov medzi generáciami.

3. miesto – „Vytvorme bezpečie pre seniorov", Seniorské informačné centrum, Malacky.

Projekt je zameraný na  bezpečnosť seniorov, pričom sa zaoberá aj komplexnými potrebami cieľovej skupiny. Realizovaný je formou osvety prostredníctvom vlastných novín, webovej stránky a stránky na sociálnej sieti, ďalej formou besied, odborných prednášok a poradenskej činnosti. Projekt sa zaoberá aj ďalšími rizikami ako napríklad  internetová kriminalita, zneužívanie osobných údajov, falošní liečitelia a sekty, sebaobrana pre seniorov, nechýba spolupráca s políciou. Súčasťou projektu sú diskusie a prednášky na tému viery a kultúrneho dedičstva našej krajiny. Inovatívnym prvkom projektu je využívanie terapeutického psa počas preventívnych akcií alebo pri nadväzovaní kontaktov s osamelo žijúcimi seniormi. Ide o projekt založený na rozsiahlej spolupráci s mestami, obcami, seniorskými organizáciami, s ministerstvami vnútra a spravodlivosti. Ide o finančne aj personálne nenáročný projekt, aplikovateľný vo všetkých regiónoch Slovenska, ako aj iných členských štátoch EÚ.

Víťazný projekt "Chráňme sa navzájom" bude reprezentovať Slovenskú republiku v európskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 14. - 15.  decembra 2016 v Bratislave.

Z histórie súťaže:

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz