Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Vyzývame na verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Živnostenský register"

21. 03. 2019

Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Živnostenský register", ktorej cieľom je vytvorenie nového funkčného riešenia, ktoré nahradí súčasné služby a zvýši komfort a dostupnosť elektronických služieb zameraných na oblasť podnikania podľa živnostenského zákona.

 

Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predkladaná štúdia ministerstva vnútra v rámci OP Integrovaná infraštruktúra popisuje riešenie IS ŽR, ktoré prinesie:

  • zrušenie obmedzenia miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy,
  • zvýšenie kvality údajov,
  • dôsledné zavedenie princípov URI a súladu s centrálnym dátovým modelom VS,
  • zvýšenie efektivity prevádzky UX optimalizáciami rozhrania a tým vyššou efektivitou práce (pre úradníkov aj občanov a podnikateľov),
  • kompletnú elektronizáciu spisu, t. j. aj papierový vstup sa naskenuje a ďalej bude spracovávaný elektronicky,
  • znižovanie administratívnych prekážok a bariér.

Úkony súvisiace s registráciou živností budú kratšie, jednoduchšie a automaticky previazané na vyšší počet iných služieb (a teda zapojené do viacerých ŽS).

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava aj na posúdenie výhodnosti, alternatív, podmienok a vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu činností štátnej správy.

Verejné pripomienkovanie štúdie sa uskutoční
vo štvrtok 28. marca 2019 o 10. hodine  v priestoroch MV SR

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Živnostenský register" zasielajte do 26. marca 2019 prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na adresu suit@minv.sk.

 

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti „Živnostenský register“ je dostupný na Meta IS.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz