Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 

Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša Okresný úrad Malacky.


Okresný úrad Malacky náklady odpúšťa, pokiaľ súčet nákladov nepresiahne sumu 3,00 €

 

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

- v hotovosti do pokladne v Klientskom centre Okresného úradu Malacky na 1. poschodí,

- poštovou poukážkou,

- bankovým prevodom na účet SK05 8180 0000 0070 0017 9882